Община Троян въвежда система за разделно събиране на  хартия, метал, стъкло и пластмаса

Община Троян предприема поредна стъпка към разширяване на възможностите за екологично третиране на своите отпадъци, като въвежда система за разделно събиране на битови отпадъци.

Общината започва изграждането на система за разделно събиране на отпадъци, чрез поставяне на 95 броя цветни стикери на контейнерите от тип “бобър” по уличната мрежа.

Обръщаме специално внимание на гражданите, че в тези 95 съда могат да се изхвърлят само:

  • Хартия: вестници, списания, кутии и кашони, картони и хартиени листи;
  • Метал: метални съдове и предмети, кенчета, консервни кутии, капачки от буркани;
  • Стъкло: счупена посуда, стъклени бутилки и буркани, кутии от козметични продукти. Всички видове стъклени опаковки.
  • Пластмаса: пластмасови бутилки и туби, кофички, полиетиленови торбички и найлони.

Припомняме, че функциониращата до момента система за разделно събиране на отпадъците на територията на Община Троян, включва:

  • Разделно събиране на „зелените”, биоразградими отпадъци.
  • Системата за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали (разделно събрани и третирани от организации по оползотворяване).
  • Разделно събиране на излезли от употреба акумулатори и батерии (разделно събрани и третирани от организации по оползотворяване).
  • Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
  • Разделно събиране на излезли от употреба гуми.

Така събраните отпадъци ще бъдат транспортирани разделно и предавани за вторична преработка.

 

Община Троян призовава гражданите да бъдат отговорни и да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци отпадъци и се надява, че подобно на много други еко-инициативи, настоящата също ще намери широк отклик сред троянци.

 

Troyan.bg

troyan.bg - Актуални новини от Община Троян
Back to top button