Общинският кризисен щаб в Троян ограничава масовите събития на закрито

Общинският кризисен щаб в Троян е имал заседание поради увеличаването темпът на нарастване на диагностицираните с КОВИД граждани на територията на общината през последните десет дни /по информация на РЗИ-Ловеч/, съобщи Донка Михайлова – кмет на Община Троян

За това време заболеваемостта в общината нарасна от 889 заболели на 100 000 за 10.01. до 1730 за днес, 19.01. За сравнение данните за съседни на Троян градове са значително по-ниски – 1117 за Ловеч, 669 за Тетевен. Все още е нисък броят на заболели деца и ученици – болни са четирима ученици, карантинирани са две паралелки. Едно дете, посещаващо детска градина е заболяло, карантинирани са девет. Радващо е това, че има достатъчно свободни легла в двете болници, което според лекари означава, че заболяването протича сравнително леко и голямата част от болните се лекуват в къщи. Наблюдава се сравнително леко протичане на болестта. Повече от 50% от служителите в Община Троян, активно контактуващи с граждани, са болни и/или карантинирани. Въпреки сериозните затруднения в дейността нито един гражданин няма да бъде лишен от нужна услуга и няма да допуснем Общината да ограничи дейността си.

Щабът реши настойчиво да препоръча /тъй като не е в правомощията му да забрани/ ограничаването до минимум на всички масови мероприятия на закрито.

Ще бъде засилен контрола за спазване на противоепидемичните мерки.

Troyan.bg

troyan.bg - Актуални новини от Община Троян
Back to top button