Обявени са 190 войнишки длъжности

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул.“Д-Р Съйко Съев“ №31, тел. 068/ 603 973

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-411/01.06.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 190 (сто и деветдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва: Във в. ф. 28610 – София – 10 бр.; Във в. ф. 48430 – Стара Загора – 15 бр.; Във в.ф. 52740 – Хасково – 15 бр.; В гарнизон Ямбол – 30 бр.; Във в.ф. 34750 – Карлово – 78 бр.; В гарнизони Сливен и Русе – 12 бр.; Във в. ф. 22160 – Плевен – 7 бр.; Във в.ф. 34200 – Шумен – 4 бр.; Във в.ф. 46690 – Пловдив – 9 бр.; Във в.ф. 22790 – Горна Оряховица – 10 бр. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили, не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната. Да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 04.09.2020 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Източник:
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

Свързани статии

Back to top button