Основните приоритети в работата на новия областен управител

Основните приоритети в работата си като областен управител представи пред медиите днес Виктор Стойчев. Те са прозрачност и публичност в действията и решенията, принципност при прилагане на правомощията за контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети и заповедите на кметовете на общини, партньорство с всички териториални структури на централната власт, пълна подкрепа за реализиране на националните инфраструктурни обекти, подобряване на комуникацията на звената, ангажирани с управление на ковид кризата и контрол по изпълнението на националния план за справяне с пандемията от COVID-19.
Това са осмислени решения за действията ми, те са в посока на промяната, в която всички се стремим да придвижим обществото ни, коментира Стойчев. Той обяви, че няма да има ден от седмицата, в който гражданите да не може да бъдат приети от него или заместника му. Областният управител ще има приемен ден всеки вторник и четвъртък, а заместник областният управител – в понеделник, сряда и петък. Стойчев ще провежда пресконференции за журналистите всеки месец, те ще бъдат запознавани своевременно и с работата на различните областни комисии и канени на обсъжданията на обществено значими проблеми. Ще получават – а чрез тях и гражданите, отчет за разходваните публични финанси.
Още следващата седмица областният управител започва личните си срещи с кметовете на общини. Никой кмет няма да бъде привикван в кабинета ми, те са избрани от гражданите и аз се отнасям с уважение към този избор, заяви Стойчев. Ще видите, че кметът и областният управител ще си партнират, днес давам заявка за това, каза още той, гарантирайки пълната си подкрепа на местните инициативи и проекти, които са в съответствие с интересите на гражданите. Личните отношения нямат място в контактите между институциите, обществото трябва да получи максималното от нашето взаимодействие, категоричен бе Стойчев.
В плановете му е членовете на комисията, която подпомага областния управител в преценката на законосъобразността на решенията на общинските съвети и заповедите на кметовете, да присъстват на сесиите, на които предстои да се вземат важни за гражданите решения. При изключителна важност на решението присъствието ще е лично на областния управител или на неговия заместник.
Стойчев се ангажира с нов тласък на взаимодействието с териториалните структури на централната власт, ще следи за поддържане на високо ниво на административно обслужване на гражданите и въвеждането на напълно електронен обмен на документи. Той гарантира още пълна подкрепа за реализирането на националните инфраструктурни проекти на територията на област Ловеч. Започнатите обекти няма да бъдат замразени, изтъкна той, работи се по тяхното законосъобразно реализиране. Подкрепа ще получат общините и за важните ВиК проекти – за подсигуряване на тяхното национално финансиране. Пълно съдействие ще има и за всеки кандидат-инвеститор.
По отношение на пандемията от COVID-19 областният управител препотвърди основния правителствен приоритет – опазване на здравето на гражданите със запазване и на работните им места и присъственото обучение, подкрепа за бизнеса, и гъвкаво прилагане на мерките, разписани в новия национален план. В тази връзка още в първия си работен ден той проведе среща с директорите на Регионалната здравна инспекция и Районната здравноосигурителна каса и свика заседание на областния кризисен щаб по здравеопазването в понеделник.

Източник:
Областна администрация
Back to top button