От МЗ отговориха на областния управител за болницата в Ловеч

От МЗ отговориха на областния управител: Управлението на ловешката болница е въпрос на мениджърски подход на ръководните й органи

Лечебните заведения са самостоятелни юридически лица и тяхното управление е въпрос на мениджърски подход и умения на избраните ръководни органи. Определянето на вътрешно-организационна структура и предприемането на действия за обезпечаване на лечебното заведение с медицински специалисти, необходими за функционирането му в средносрочен и дългосрочен план, е изцяло от компетентността на съвета на директорите.
Това се казва в писмо на Министерството на здравеопазването до областния управител. В началото на юни инж. Светослав Славчев поиска съдействие от МЗ за стабилизиране на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Ловеч. На работна среща тогава с изпълнителния директор на болницата и началниците на отделенията бе решено да се изпрати до министъра на здравеопазването предложение с искане да бъде нормализирано управлението на лечебното заведение и попълването на борда на директорите да стане по правилата.

В писмото си до д-р Стойчо Кацаров областният управител очерта и неотложните проблеми на болницата, които спешно трябва да бъдат решени: опасност от закриване на АГ отделението поради недостиг на кадри; необходимост от осигуряване на медицински специалисти и преодоляване на кадровия дефицит; преосмисляне на месечния лимит; огромни натрупани дългове с години.

Особено силна загриженост областният управител изрази по въпроса с кадрите. Ако това не се реши, лечебното заведение не би могло да осъществява своята дейност пълноценно, което ще наруши медицинското обслужване в областта с непредвидими последици, изтъкна инж. Славчев.
В отговора от днес се казва, че със заповед на министъра на здравеопазването е открита процедура за избор на членове на органи за управление на МБАЛ – Ловеч, обявена на 7 юни т. г., като срокът за заявленията е удължен поради липса на подадени. От МЗ уверяват, че за участие в конкурсната процедура ще бъдат допуснати всички кандидати, отговарящи на нормативноопределените изисквания. От там посочват още, че МЗ в рамките на правомощията си субсидира държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ за извършване на определени видове лечебна дейност извън обхвата на задължителното здравно осигуряване въз основа на договор и в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството по реда на Наредба №3 от 5 април 2019 г. Ловешката болница има сключен такъв договор за финансиране за извършване на дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения, но нехоспитализирани в същото лечебно заведение; осигуряване на медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК; поддържане готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести.
Уверявам Ви, че приоритет при работата на Министерството на здравеопазването остават финансовото стабилизиране и кадрово обезпечаване на държавните лечебни заведения и биха били подкрепени всички местни инициативи в тази посока, завършва писмото до областния управител, подписано от зам.-министър д-р Димитър Петров.

 

Източник:
Област Ловеч
Back to top button