Отчет 2020 г. на Община Троян (видео)

Отчет 2020 г. на Община Троян, – за първа година в интернет пространството бе представен от кметът Михайлова
През всички години, в които Донка Михайлова е кмет на община Троян, тя по традиция представя отчета за дейностите на изтеклата година във всички 22 населени места от общината.

През настоящата 2021 г., поради обстоятелствата породени от здравната обстановка, отчетът бе представен пред общинските съветници на заседание на Общински съвет-Троян, ще бъде представен в интернет пространството и ще бъде разпространен на хартиени екземпляри до населените места от общината, за хората, които не ползват интернет. Отчет 2020 г. е наличен и на официалната интернет страница на Община Троян.

Back to top button