Откриха STEM центъра на ППМГ в Ловеч

Откриха STEM центъра  „Наука и откривателство“ в Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч.

Гост  на откриването бе Областният управител Виктор Стойчев. „Приемам този център като трансформация на образованието, то не бива да бъде консервативна затворена система, то трябва да спазва принципите на постигнатото, но и да надгражда с позитивните достижения на науката. STEM центъра разбирам като една такава крачка, затова ви благодаря за усилията и ви поздравявам за реализацията на проекта“, каза Стойчев.

Той връчи на директора Венцеслав Георгиев поздравителен адрес, в който още се казва: „Образованието винаги е било и си остава сред основните приоритети на държавата. Ето защо приветствам въвеждането на новаторски подходи в обучението на децата.“
Областният Управител разгледа центъра и изрази увереността си, че в него ще бъде развита територия, в която учениците ще изследват и експериментират, ще търсят и намират иновативни решения за проблеми от реалния живот.

STEM центърът е изграден в ППМГ по националната програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“ и е на стойност 300 хил. лв. По него училището вече разполага с геодезична тотална станция със специализиран софтуер и метеорологична станция. В рамките на проекта е създадено ново учебно съдържание за 56 интегрирани урока, включващи предметите химия, физика, биология и математика, модули и извънкласни дейности като метеорология, геодезия, роботика, 3D принтиране, екология и астрономия с фокус върху STEM. В проектнобазирания образователен процес в STEM профилите ще бъдат прилагани иновативни интерактивни методи, съобразени с образователните нужди и стилове на учене на учениците. Специално място в проекта е отредено и на квалификацията на преподавателите, които са преминали през седем обучения за разширяване и допълване на професионалните им компетентности.Откриха STEM центъра на Природо-математическата гимназия в Ловеч

Back to top button