Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана

Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 137– НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.

След извършена проверка на представените документи РИК – Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 – 255 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район – област Ловешки, както следва:

 

Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“  е с представител на Емилия Красимирова Минкова.

Back to top button