Планови прекъсвания на електрозахранването за областите Ловеч и Плевен

График на планираните прекъсвания на електрозахранването за периода 06 – 10 януари

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 06 – 10 януари 2020 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

Област Ловеч

Община Априлци

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Априлци, Общ. Априлци: Ковашка/Острец/ 3,1, Марагидик/Острец/ 14,28,8,24,18,12,6,22,2,10,16,4,20, Отдих/Острец/ 4,59,35,16,43,15,29,10,39,31,3,61,51,17,25,23,2,33,53,1,27,6,47,5,63,21,37,41,49,9,13,12,14,58,8,

11,19,7, Русалийски Проход/Острец/ 4,16,7,14,2,5,6 Уо-Тп-38,1,20,3,8,9,12,6,18,13,11,10,22, Сенковчица/Острец/ 21,5,18,9,16,2,1,6,3,11,7,17,13,12,15,14, Събевска/Острец/ 4, Топола/Острец/ 3,4,2, Цанко Дюстабанов/Острец/ 14,21,25,13,10,1,4,3,27,6,2,8,12,23

Община Ловеч

На 07.01.2020 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ – Ловеч: Здравец 204,Уо Подлез Мизия,Кафе Аперитив

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Ловеч: Акад.Иван Урумов 15,23,19,27,9,2,5,13,25,21,11,7,17, Ана Предич 4,6,16,1,3,2,14,23,5,12, Граф Игнатиев 3,31,26 Съзвездие,13,10,24,19,17,20,22,29,5,27,7,11,21,23,26,25,18,9,15, Доктор Никола Сяров 28,17,34,36,19,32,6,30,8,1,38,20,11,9,14,21,5,22,2,12,26,24,3,4,13,10,18,16,15, Доктор Съйко Съев 36, Инж.Ненчо Ганев 6,7,2,4,12,8,1,11,3,14,9,5,10, Клокотница 43,32,53,48,44,39,47,40,35,28,41,30,26,22,46,24,34,20,45,38,36,33,49,42,51,37, Младост Уо На Тп Кацарски, Отец Климент 27,31,18,37,20,35,23,22,21,24,33,25,26,29,19, Подп.Александър Кусев 18,16, Подп.Тутолмин 8,18,16,14,36,28,10,26,32,12,22,24,4,20,34,30,6,2, Проф. Д-Р Стефан Ватев 13,23,18,12,11,14,8,16,2,22,3,17,10,9,5,7,6,20,21,25,15,19,4, Стара Планина 27,17,7,1,13,21,23,3,11,19,15,5,25,9, Тодор Каблешков 67,59,57,49,51,65,43,41,45,55,47,61,63,53,39, Трети Март 57,55, Уста Колю Фичето 11,2,5 Иванка Дачева,4,6,5,5 Ив.Дачева, Хан Омуртаг 4,19,10,18,15,5,8,6,12,3,9,1,20,24,13,26,22,11,14,16,7,17, Харманска 40,38, Червен Бряг 11,112 Бл

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Пресяка: Александър Стамболийски 2, Александър Стамболийски 12, Александър Стамболийски 53,49,32,56,47,44,45,66,33,54,43,40,57,34,59,52,70,38,55,50,37,60,41,31,51,39,68, Александър Стамболийски 26,28,7,8,2,19,4,9,15,29,20,16,23,32,11,18,17,10,6,14,13,1,12, Васил Левски 16,4,3,14,2,8,22,1,7,,,10,9,12,5, Възрожденска 7,6,11,2,4,17,8,13,19,5, Габрака 10,9,1,11,7,31,6,17,15,2,13,4, Георги Бенковски 3,1, Георги Бенковски 15,14, Дунав 2 Тп9,5,7,4,3,1,6,13,11,9,6а, Дунав 18,22,10,31,14,20,25,11,33,8,Тп 8,29,27,12,16,15, Иван Вазов 8,3,6,4,5,10,1, Иван Вазов 20,5, Иван Вазов 2, Калето 16,18,22,14,10,Улично Осветление Тп6,17,6,12,31, Климент Охридски 6,10,3,9,7,1,8,5,4, Любен Каравелов 5,10,2 Тп1,11,4,27,15,3,8,9,13,6,24,7,25,29,26,16, Потока 2,8,1,5,24,26,32,18,28, Райко Даскалов 22, Райко Даскалов 30,18,19,3,6,14,24,9,4,17,12,8,2,16,11,26,10,20,28, Райко Даскалов 3, Свети Кирил И Методи 19,13,32,21,30,9,3,7,11,28,1,15,16,5,14, Стара Планина 40,8,22,9,5,7,20,34а,28,,,12,11,26,34,38, Стара Планина 12,3, Стара Планина 6,47,2,4, Стефан Караджа 5, Стефан Караджа 7, Съби Даскалов 29, Съби Даскалов 27,48,10,3,1,17,5,7,16,25,31, Тодор Каблешков 24,10,12,6,1,8,2,3, Христо Смирненски 1,6,9,3,7,5,11,8,4, Христо Смирненски 20,29,1,15,35,14,33,26,31, Христо Смирненски 13,36,,,15,8,2

На 08.01.2020 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ – Ловеч: Ангел Кънчев 5,2,3,6,4,1, Осъмска 35,31,30,32,25,36,34,29,27,33,26,28, Тодор Каблешков 1 Рила,1,Уо Касета Пазара, Търговска 70, Цар Освободител 82,45,74,86,78,80

На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Радювене: Балика 1, Бенковски 21,10,14,4,18,16,19,13,11,12,15, Вълко Цанов 5,2,1,3,7, Иван Вазов 3,11,4,1, Любен Каравелов 15,8,3,6,16,13,20,17, Опълченска 29,19,27,36,34,26,31,18,Уо Тп 12,16,24,30,21,22,35,33,20,23,28,25, Раковски 9,11,10,8, С.Радювене Цех , Скобелевска 10,1,5, Стоян Заимов 4,3,1,2

На 09.01.2020 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ На 10.01.2020 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ – Ловеч: България 88,86,90, Дунав 27 Люлин,25 Люлин, Панайот Волов 11,14,5,9,13,16,7,18, Тодор Каблешков 11,13,12,7,16 Пирин,11 А,5,14,18 Пирин,9,10, Христо Ботев 42,57,46,Уо Тп 209 Реконструкция И Модернизация

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Деветаки: Волов 1,3,2,5, Ганчева 1,11,2,3,15,8,17,9,13,6,4, Георги Бенковски 10, Деветашка Пещера 34,10,36,38,53,41,1,Фурна,33,12,9,30,Канцелария Кметство,31,43,3,49,47,5,32,Ресторант,37,4,6,35,51,39,7,45,26,25, Иван Вазов 10,8,9,16,18,1,6,11,3,14,17,2,5,20, Инж.Павел Петров 10,23,22,8,25,24,21,13,26,17,15,19,20,14,16,29,12,5,6,27,3, Искър 3, Липовец 4,2, Марица 10,1,12,2, Осъм 4,3,1,6,8,2, Отец Паисий 6,9,7,24,5,14,20,8,22,16,1,2,12,26,18, Римна 1,3,2,8, Росица 2,Уо На Тп1,3,4,1,6, Свети Кирил И Методий 12,3,14,9,7,5,4,2,16,8,6,1, Черковна 3, Черна Река 7,1,5

Община Луковит

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ – Беленци: Бузлуджа 12,2,10,9,11,8,6,17,1,4,15,3,13, Георги Бенковски 26,15,12,14,10,16,20,17,23,13,24,18,21, Главна 62,83,50,31,27,75,59,41,65,49,79,82,40,44,57,53,63,78,42,37,56,52,5,70,51,76,38,45,80,48,68,84,43,73,39,54,46,29,33,4,79а, Деница 3,2,1,4,5, Каноското 14,20,19,21,22,10,13,29,15,9, Обзор 11,10,7,13,12,8,3,6,2,1, Оборище 8,11,5,1,2,6,3, Пазара 5,7,3, Ратица 1,3,7,5,2, Рила 1,3, Свети Илия 4, Синчец 8,3,6, Стара Планина 8,32,4,6,14,12,7, Тодоришка 10,3,8,6,7,4,14,5,2,13,9,11, Чавдар 8,16,15,10,21,12,4,11,18,9,13,14,1,19, Шипка 5,7,3

На 07.01.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 08.01.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 09.01.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 10.01.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ – Дъбен: Вутевска 30,14,16,9,17,23,28,22,13,19,42,24,46,12,8,29,44,2,5,48,38,25,32,26,18, Иван Вазов 33,29,20,72,66,54,13,64,15,11,10,3,60,78,70,39,58,8,12,68,14,9, Кральовска 2,3,1, Пейо Яворов 5,14,10,7,18,12,2,4,15,8,9,13,11,20,Тп 1,1, Петко Славейков 2,1,8,10, Петър Берон 4,2,3,10,6, Поповска 25,5,1,21,11,3,7,17,19,15,4,9,23, Сергей Румянцев 24,18,1,16,21,2,8,13,17,12,32,14,35,26,30, Урушка 4,12, Цоковска 4,21,2,35,24,23,26,25,17,33,30

На 07.01.2020 Г. /08:30 – 15:15 Ч./ На 08.01.2020 Г. /08:30 – 15:15 Ч./ – Румянцево: 069012 М. Лъките , Бузлуджа 2,3, Гергана 9,10,8,1,7,12,5,3,2,6,4, Дунав 1, Златна Панега 24,36,26,16,1 Павилион,14,44,10,8,18,32,1,8а,4,28,2,2а,30,40,22,6,20,12,3,38, Искър 2,11,9,3,1,5,7, Коларска 3,6,5,7,2,4, Кракра 5,10,9,8,2,4, Люлин 2,1, Момин Проход 2,1,8, Петър Берон 4,5,3,19,8,17,15,7,13,16,5а,29,2,12,21,14,10, Пирот 1,11,15,17,6,2,19,7,5,9,21,8, Родопа 5,7,1, Сергей Румянцев 6,5,1,4,2,7,3,8, Централна 3,1 A,7,3 А,1, Шипка 2,5,1,3,11,9

Община Тетевен

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ На 08.01.2020 Г. /09:00 – 14:00 Ч./ – Голям Извор, Общ. Тетевен: Голямо Усое 4,15,17,3,11,5,12,13,16,Вила,10,22,9,14,7,8,2, Горното Село 21,Къща,5,45,13,29,23,31,17,16,27,38,33,24,20,2,6,1, Дидьо Пеев Галевски 46,18,5,30,44,2,24,8,14,22,34,32,3,1,16,26,10,28,Къща,48,12,6, Димитър Крачунов 29,35,57,55,25,41,23,87,37,53,43,49,51,10,33,14,12,18,21,8,19,59,27, Дълга Ливада 10,6,15,19,14,20,24,11,16,21,17,1,5,26,2,28,7,9,12,13,18,25,22,3,15а, Кривина 9,18,21,2,8,5,14,22,16,3,19,26,7,24,20,10,25,15,4,6,13,1,12, Кръкожабене 1,11,4,6,14,9,7,13,5,2,10,3,8,12, Марин Попдимитров 4,1,6,13,10,7,2,12,5,11,8, Махала Кривина , Махала Слатина Къща Васил,Къща Павел,Къща Иван,Къща Христо,Къща,Къща Тодор,Къща Лазар,Къща Цано,Къща Стоян,Къща Кольо,Къща Марин,Къща Йончо,Къща Чико, Махала Старо Село Къща Васил,Къща Андрей,Къща Баньо,Къща Гено,Къща Марин,Къща Братан,Къща Минчо,Къща Лазар,Къща Стоян,Вила,Къща Йото,Къща Крайчо,Къща Найден,Къща Антоанета,Къща Георги, Махала Тулешевец Къща Марин,Къща Цветана,Къща Димитър,Къща Цочо,Къща Танчо,Вила,Къща Лако,5 Къща Йото,Магазин,Къща Николай,Къща Мирчо,Къща Георги,Къща Младен, Местност Тулюшовец Пс, Ореша 10,12,1,20,14б,11,23,16,5,22,19,43,2,39,17,8,32,6,27,25,14,21,68,26,7,13,9,28,5 Къща,18,15,24,19,17,47,5,18, Пейо Пеев Галевски 38, Равна 42,9,5,3,13,19,1,18,10,17,22,20,38,28,25,24,26, Рендашка 6,8,4,2, Пи 139139

Община Троян

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Орешак, Общ. Троян: 13-Та 5,7,9,3, 15-Та 8,6, 16-Та 3,6,5,1,4,8,2, 53707.504.148 , Архимадрит Хаджи Макарий 2,11, Данчо Василешки 7,16,2,45,28,35а,4,25,30,31,32,14,12,44,55а,37,39,49,15,18,13,6,55,43,24,55б,9,35,40,33,17,59,34,19,8,29,27,47,41,51,21,11,53,48,36,26, Иван Лалев 1, Иван Павлов 54,56,68, Иван Полендаков 5,15,4, Пенко Йотов 3, Стара Планина 52,77,88,54,49,43,79,51,87,68,65,62,82,70,80,59,55,72,56,89,50,74,57,61,83,84,78,94,75,46,81,63,90,48,76,85,92,47,96, Христо Ботев 6,8,17,16,11,21,19,13,4, Цочо Стоянов 2,1,10,12,7

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Чифлик, Общ. Троян: Алашка 3,22,16,32,19,12,2,18,8,30,10,26,20,6,1,14,24,34,28, Калчевска 2,62,5,23,21,7,10,4,19,9,17,12,15, Мах.Троянска Вила, Никола Войновски 4,11,9,7,3,2,5,1, Тодор Каблешков 40,3,13,21,23,43,15,26,32,17,8,28,5,20,45,16,9,42,7,24,6,4,1,33,27,29,38,12,10,34,44,18,14,35,2,37

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Троян, Общ. Троян: Ген.Карцов 79,96,90,77,94,88,75,92, Димитър Гимиджийски 22,35,37,24,33,29,31, Дъскотина 14,12,3,10,6,5,9,2,7, Кокиче 12, Криволак 3,45,41,33,35,34,27,Павилион,44,40,28,31,38,21,4,1,20,22,19,39,26,7,24,18,2,37,9,23,10,29,8,43,6,30,25,32,42,36,5, Расташка , Стенето 6,2,4, Христо Ботев 290

На 07.01.2020 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ – Дебнево: Боровец 3,1,4,5,2, Васил Драганов 1,4,3,2,5,6,7, Видима 11,13,5,1,6,4,9,27,15, Девети Септември 27,34,1,30,23,29,32,18,20,8,36,5,13,25,15,37,24,2,9,21,19,35,6,16,31,17,11,22,4,33,38,3,10, Дружба 2,4,6,1, Здравец 1, Златешка 9, Зънтаров 4,11,7,14,2,3,25,8,29,15,39,5,31,13,6,17,27, Илия Матев 9,13,5,4,14,18,16,7,6,3,1,10,11,12,2, Лъгът 2,9,11,5,7,1,3, Люлякова 5,3, Петко Колев 4,7,15,1,5,2,23,25,3,13,19,9,11,17, Христо Ботев 9,28,3,20,31,6,43,39,4,7,33,24,14,37,47,41,26,1,16,22, Христо Чулев 3,1,15,30,25,7,20,8,9,17,2,27,11,22,24,26,29,5,4,28,6,13,32,23,21, Явор 1,2,4, 9

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ – Дебнево: Буковец 1,13,5,9,6,10,8,3,4,11,2, Калето 8, Липака 8,6,1,4, Петко Колев 24,40,53,57,16,18,34,26,46,55,12,36,47,51,49,32,14,22,30,6,10,38,43,28,20,8, Христо Ботев 23,4,21,3,5,13,10,7,12,15,19,6,9,27,8,25,17,11,1,2

На 09.01.2020 Г. /12:00 – 15:00 Ч./ – Троян, Общ. Троян: Ген.Карцов Помпена Станция Хлебозавод,239,338,229, Христо Смирненски Тп89,1,2

На 10.01.2020 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ – Балабанско: Местн.Габърска Къща Иван,Къща Пепа,Къща Стелияна,Къща Венелин,Къща Вълко,Къща Пенчо,Магазин,Къща Ценета,Къща Пенко,Къща Цонка,Къща Марийка,Каща Мария,Къща Дамян,72 Ул. Габърска,Къща Милена,Къща Митко,Къща Нено,Къща Дилян,Къща Гаца,Къща Велика,Къща Станимир,Къща Стана,Къща Илия,Къща Дана,Къща Тодора,Къща Камен,Къща Минко,Къща Дочо,Къща Елена,Къща Мирослав,Къща Димка,Къща Цочо,Къща Кальо,Къща Петко,103,Къща Васил,Къща Маргарита,Къща Симеон,5,54 Вила,Къща Гечо,Къща Любен,Къща Райна,Къща Тончо,Къща Стою,Къща Мария,Къща Мара,Къща Дона,Тп18,Къща Стойчо,Къща Нанко,Къща Калю,Къща Найден,Къща Мадлена

На 10.01.2020 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ – Троян, Общ. Троян: Мах.Длъжковска Вила

На 10.01.2020 Г. /12:00 – 14:00 Ч./ – Терзийско, Общ. Троян: Баба Тонка 7,5,2,4,9,1, Васил Левски 3,1, Девети Септември 143,158,55,148,117,131,135,153,111,146,178,147,116,120,87,53,89,139,132,113,105,69,118,166,57,101,91,2,168,152,180,176,99,174,125,97,154,144,172,110,150,151,137,124,164,130,81,126,149,134,123,85,156,112,59,114,115,141,93,162,95,145,122,160,83,133,142,103, Изгрев 14,3,2,5,11,13,9, Караулна Четворка 6,4,7,1,9,5,15,2,8,3,13, Ковачовец 49,47,29,35,39,14,17,41,27,33,45,19,25, Коман 6,3,1,8,7,4, Стойко Л.Донковски 14,12,2,8,18,1,9,16,10,4,5,6, Терзийска 7,2,13,12,20,17,22,11,5,26,24,3,4,1,14,15, Хаджи Димитър 1,2,4

Община Угърчин

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Микре: Божко Божков 8,14,18,6,10,25,27,12,7,5,20,23,28,22,21,11,1, Бранище 12,7,1,5,8,2,6, Бялка 2,11,3,9,1,7, Васил Героя 15,21,17,22,9,23,2,6,25,8,19,11,4,7, Дунав 5,7,3,6,9,4, Елин Пелин 1,2, Местн.Мирчевското , Опълченска 5,14,2,13,8,6,1,4,9,16,12,3,11,20, Освобождение 17,3,4,8,1,5, Осъм 4,1, Пашала 16,5,1,3,15,17,8, Пеньо Пенев 1,2,3,4, Руен 1,7,4, Стаевска 7,5,11,15,13, Тодор Кочовски 4,6,8,2, Цар Калоян 2,4,3,6,1, Черно Море 1,9, Шипка 3

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ – Угърчин: Бачо Киро 2, Бели Камък 4,1,2,5,3,6,7, Витоша 2,1, Георги С.Раковски 12,13,14,11, Димчо Дебелянов 8,19,12,9,17,13,15,11,6,14,7,16,1,4,5,10, Ивайло 1,7,2,3,4, Каменка 2,14,6,8,4,5,12,10,3, Климент Охридски 19,5,13,14а,9,25,30,1,11,4,16,17,14,28,24,22,6,10,12,21,29,15,7,8,27,20,3,31,23, Марица 4,8а,5,8,6,2,7,1, Оборище 4,1,6,2,5, Околчица 8,7,1,2,18,12,16,5,2а,4,22,6,20,24, Панайот Хитов 2,1,6,4, Свобода 7,5,6, Христо Ботев 22,14,21,33,27,10,30,25,24,35,28,15а,17,12,31,29,26,20,39,15,32,18,016

На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Орляне: Акация 5,11,1,4,10,7,9,8,6,13,12, Александър Стамболийски 6,9,17,4,1,3,15, Васил Левски 30,24,5,4,3,7,28,20,17,9,1,6,11,14,19,26,8,18,2,12,34,22,11а,10, Габровска 2,1,4, Георги Бенковски 11,6,1,4,5,13,7,12,2,8, Градинките 9,8,2,1,4,5,6,3,10, Дунав 1, Калето 1,9,2, Македонска 6,26,11,2,24,10,12,25,16,27,13,29,19,14,21,15,30,3,20,5,17,1,28,18,8,22,4,7,9, Местност Исака Пс, Панайот Волов 1, Розова Долина 19,1,3,8,5,17, Стефан Караджа 1,2,4, Тодор Каблешков 2,1, Трети Март 2,4,6,1,5,3, Хаджи Димитър 2, Христо Ботев 5,7,12,11,1,2,3,8, Шести Май 4,1,2,6

Община Ябланица

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Брестница, Общ. Ябланица: Васил Левски 112,124,149,130,136,118,110,161,100,145,104,128,65,102,163,143,159,140,120,106,114,98,142,165,167,153,155,116,122,126,157,147,134,108,151,132,144,181,162,152,179,171,175,168,174,177,172,207,180,189,205,187,200,201,117,211,215,193,196,217,166,195,188,192,154,185,194,190,160,199,150,197,209,223,170,158,227,146,94,139,78,123,86,84,92,129,76,115,133,119,131,88,125,121,117,135,90,137,113,7,11,2,95,69,87,3,55,99,105,41,81,65,13,83,59,67,46,1,73,77,40,60,97,107,8,29,41 Кафе Аперитив,61,75,79,30,63,4,71,91,101,62,70,10,109,42,9,72,38,111,93, Вуто Даскала 2,7,1, Вутю Малков 2,4,6,22,18,54,19,40,36,25,14,1,44,7,11,15,8,10,24,64,38,16,23,12,21,3, Възраждане 33,4,6,12,14,3, Георги Бенковски 7,9,1,5,4,2, Глоговец 5,2,4,6,1,3,8, Дачевци 11,15,6,13,4,2,8, Девети Май 3, Джорковци 8,4,2,6,3,10,12, Долна Коритна 6,8,12,5,14,22,20,16,1,4,18,11,10, Дружба 5,4,17,8,19,3, Дъб 11,3,14,8,12, Единство 13,15,11,6,3,18,17,4,1,8,5,2, Заводска 6, Иван Данов 4,1,6, Кокиче 3,2,4, Коритна 1, Лало Йотов 2,8,4,16,14,10, Липа 14,2,4,10,8,12,6, Мильовци 3,5,2,1,6, Никола Петков 14,12,1,5,10,7,9,11,3,30,29,23,38,25,20,32,18, Оборище 17,15,13,11,6,8,12,9, Осми Март 18,20,8,4,6,12,2,14,10, Петър Василев 3,2,17,1,2, Печовци 5,15,2,1,7,3,13,6, Победа 3,5,40,9,19,21,36,42, Прогрес 11, Равнището 3,1,7,5, Серванска 8,6,3,1, Сергей Румянцев 5,2,6,10,3,4,7,8,12, Стара Планина 2,23,24,21,19,28,15,26,32, Стефан Цаков 11,14,9,12,11,1,8,2,13,4,3, Стоянковото 2,4, Съева Пещера 4,10,31,53,37,47,7,51,49,33,3,57, Теменуга 9,11,13,15, Темеров Дол , Трети Март 6,7,1,5,35,14,8,29,9,13,23,16,12,27,10, Тълкийското 2,17,19,15,13,7, Цоло Гетов 3,7,2,1,5, Шипка 5

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Български Извор: 110001 Екатте 07357 , 112005 , 151001 , Александър Стамболийски 60.,38,46,60,40,50,25,31,42,23,27,21,58,54,33,44,9,17,20,34,4,24,11,36,28,30,19,13,32,14,7,26,18,10,1,3,2,12,15,16,6,22,5, Баба Тонка 2,7,5,3,4,1, Бузлуджа 7,14,4,8,1,12,10,2, Васил Левски 34,2,38,40,29,31,27,20,14,24,25,6,38,19,13,17,23,5,1,7,26,18,4,12,15,9,11,3,8,28,16,10, Вит 2,1, Георги Бенковски 23,7,22,3,31,16,30,15,14,5,21,28,18,4,19,29,32,6,1,8,36,10,13,34,17,26,35,33,20,27,24, Георги Раковски 3,1,7, Демокрация 66,64,39,60,2,45,52,55,47,53,57,74,42,75,79,59,70,77,72,23,63,78,27,82,37,68,71,44,40,84,80,76,61,62,67,54,51,49,41,73,69,20,36,29,3,7,34,19,32,8,10,26,17,33,18,14,35,22,28,16,13,12,31,15,25,30,6,21,38,2,56,48,50,86,104,112,91,116,94,87,101,95,96,118,114,82,98,107,108,85,81,103,90,99,110,88,102,93,97,100,106,83,105,115,136,126,111,117,134,146,130,122,113,109,142,140,120,119,132,121,123,128,124, Дунав 4,8,10, Здравец 6,1,4,8,2, Иван Вазов 8,4,18,26,22,6,2,20,30,9,13,12,11,16,24,14,28,32,5, Извора 8,1,9,15,3,19,17,4,2,16,7,11,5,14,1, Кокиче 1,9,5,3,7,6,2,4,8, Мах.Боаза Варна София,Къща Румен,Къща,Кошара,Къща Иван,Газостанция,Къща Атанас,Жилищна Сграда, Мах.Начови Воденици Къща Мария, Мах.Солун Вила,Къща Ангел,2,1 Пи 076019,1, Местност Белилото Пс, Местност Боаза Път I-4 Коритна Севлиево, Местност Роденец 1,Снек Бар, Никола Вапцаров 6,5,1,7,3, Отец Паисий 1,2,11,1,8,4,5,6, Панайот Волов 5,9,13,7,18,4,14,20,12,16,6,8,2, Пирин 4,3,1,5, Райна Княгина 14,27,8,33,31,35,10,29,25,18,37,39,16,12,6,1,8,7,046,5,21,23,9,17,4,2,13,14,3,15, Рила 8,6,11,9,7,5,10, Родопа 8,13,19,25,23,14,15,2,21,7,6,5,17,11,9,1,3,16, Стара Планина 4,2, Странджа 5,3,1,2, Тодор Каблешков 22,19,14,2,6,8,3,10,20,12,9,21,5,18,1,4, Тракия 7,5,1,11,8,17,4,6,13, Филип-Тотю 2,3, Хаджи Димитър 4,6,1,2,3, Хемус 7,5,12,6,8,3,13,10,4,1,2, Христо Ботев 6,12,9,7,9 Центъра До Училището,22,2,14,1,10,5,8,15,3,34,27,36,28,38,17,32,21,26,30,37,29,22,25,24,23,39,35,31,45,33,53,57,47,61,55,49, Черно Море 6,8,2,4, Шипка 2,6,1,4,3,5, Юрий А.Гагарин 7,2,8,10,4,6,1,17,11

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Галата: 036003 , 045001 , 048041 Екатте 14386 , Александър Стамболийски 18,6,7,9,12,2,22,10,16,26,3,5,14,1,20,4,8,1, Антон Иванов 7,15,3,1,17,11,13,5, Бялка 2,6,1,3, Васил Левски 30,44,36,48,1,6,47,33,53,43,57,41,24,37,46,49,56,58,52,34,42,35,51,32,29,38,40,60,39,4,50,62,45,100,1,9,20,18,4,7,11,17,14,5,22,15,23,16,21,19,10,29,27,12,13,103,8,25,13а,41,32,108,125,115,117,105,131,124,126,135,119,104,122,136,106,109,113,134,112,90,118,130,141,111,137,101,102,133,138,116,121,123,129,127,139,107,85,68,78,51,82,64,93,70,81,79,83,98,74,71,73,63,97,69,76,96,77,92,

89,94,9,104,88,87,75,62,59,65,67,99,95,91,86,102,80,72, Вела Пеева 13,15,2,3,6,4,7,5,1,11, Габаре 3,11, Георги Бенковски 15,21,22,24,19,26,2,8,16,12,11,23,18,1,13,20,6,17,9,10,4,3,5,26, Георги Кирков 1, Гергана 1,3,4,2, Димитър Благоев 6,9,2,21,22,4,17,20,25,5,19,7,11,13,12,16,23,6,21, Димитър Полянов 15,10,8,13,3,2,6,5, Еделвайс 8,14,12,6,10,4, Иван Козарев 6,4,1,3, Иван Туйков 10,1,8,5,18,14,12,16, Йордан Йовков 22,13,5,26,17,15,11,20,27,24, Йорданка Николова 14,21,6,19,18,16,25,24,17,12,27,8,1,23,10,4,13,5,2,7,9,22,20,28,26,11, Капитан Петко Войвода 11,1,3,2,9,5,7,8,4,14,12,22,15,20,10,25,23, Лазар Станев 6,2,8,17,10,3,18,4,2а,11,14,7,1,5,12, Лиляна Димитрова 16,20,19,23,11,21,13,6,17,15,14,22,12,5,1,9,2,10,12,11,7,3,8,4, Малина 1,5, Малчика 14,13,10,11,2,16,4,6,22,1,20,8,18,3, Митко Палаузов 4,3,6,12,8,5,2, Никола Вапцаров 8,10,1,6,2,4, Никола Парапунов 5,1,3,7, Пейо К.Яворов 15,13,31,7,27,19,10,25,11,1,2,23,33,4,21,12,8,6, Пенка Михайлова 8,2,13,11,1,5,12,4,3,9,14,10, Пеньо Пенев 1,5,9,2,3,7,3, Пещера 2,10,6,9,11,8,3,7,13,1,4,5, Свилен Русев 1,5,8,4,6,16,7,3,10,2, Сергей Румянцев 11,4,1,5,9,3,6,7, Стефан Караджа 4,5,6,1,11,3,2, Стоян Едрев 8,9,1,3,10,12,7,14,11,5,6, Хаджи Димитър 14,12,4,20,18,16,2,10,6, Хан Аспарух 13,5,11,4,6,1, Христо Ботев 61,55,57,11,22,17,1,55,25,21,13,45,3,8,6,41,2,4,33,53,37,26,28,39,15,42,77,58,95,68,63,59,79,62,85,54,40,71,48,44,89,34,56,91,57,60,67,50,87,66,70,64,69,36,72, Христо Кърпачев 3,9,4,18,7,37,32,29,25,28,39,23,31,22,12,21,10,19,35,5,30,2,8,15,20,24,26,27, Христо Смирненски 15,4,7,13,5,6,2,9,8,17, Цар Самуил 1,4,2, Цар Симеон 1,3,2,5

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Глогово: 020009 , 2204 , Водна 18,36,16,13,14,22,9,1,20,12,5,7,10,11,11, Георги Бенковски 5,3,1,7, Еделвайс 17,13,21,19,16,4,14,3,11,9,5,8,7,12,1,13, Елов Дол 1,12,7,3,10,5,6,9, Иван Вазов 6,10,2,8,4,1,12,3, Иван Туйков 12,3,8,10,1,2,6,4, Къдрева 4,28,26,13,2,1,16,12,18,9,22,7,5,15,14,20,10,11,24,6, Люляк 2, М.Езерото , Мах.Водна 20, Мах.Джебин Трап 5,3,7,10, Мах.Къдря 2,Къща Диляна,Къща Валентин,Вила,3, Мах.Равнището Къща Севдалин,Къща Румен,1,Вила, Мах.Ръбя 1, Местн.Три Могили 14,14,21,12,10,16,Къща Асен,Къща Къдрьо,Къща Юри,15,19,4,8,13,7, Местн.Широки Трап 7,8,6,9,11,4,5, Местност Мастяк Вила, Местност Ратлака Къща Антон,Къща Ивайло,16,Къща Лиляна,Къща Асен,Къща Къдри, Пенка Михайлова 2, Хаджи Димитър 6,1,3,5, Христо Ботев 41,23,16,12,13,51,1,24,14,35,11,17,38,40,2,3,44,68,37,64,62,30,60,66,33,56,18,8,15,21,32,7,28,10,45,27,46,50,4,70,20,52,9,96,29,7а,58,31,47,47,49,45,99,61,100,108,140,63,55,101,53,65,95,59,104,98,75,55а,74,51,85,96,87,90,79,84,69,57,88,82,91,92,93,72,97,71,86,124,101б,101,119,122,123,105,118,115,111,126,138,109,120,75,114,140,116,117,96,136,128,121,110,130,103, Христо Кърпачев 30,17,1,Тп4,21,25,8,24,11,12,7,15,23,6,4,9,16,13,29,31,14,28,2, Христо Смирненски 14,6,24,1,38,12,7,26,3,32,18,10,30,28,34,11,2,3а,5,16,4,23, Юрий А.Гагарин 3

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Гложене, Общ. Тетевен: 101001

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Голяма Желязна: Дачо Михайлов 2

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Градежница: Александър Стамболийски 3,13,49,69,67,37,45,43,75,51,39,73,47,71,63,57,61,53,41,65,101,99,97,77,85,93,95,103, Асен Стипцов 13,5,7,3,9,11,1, Бръшлян 2,5,3,1, Васил Априлов 10,16,4,18, Васил Левски 28,30,24,20,22,3,10,4,24,11,2,18,9,19,1,5, Вежен 1, Габъра 1,3,5, Георги Бенковски 3, Градинките 20,26,24,22, Двадесет И Втори Септември 6,14,10,3,2, Еделвайс 4,7,4, Здравец 4,8, Зольовото , Иван Вазов 118,84,158,172,117,140,141,152,166,144,186,97,127,132,Тп№1,136,162,126,147,123,116,180,178,115,150,119,111,131,164,168,125,145,137,139,133,142,159,160,148,154,134,146,91,114,156,153,161,144а,124,130,138,120,129,122,99,170,121,109,89,85,105,103,112,112.,83,106,87,194,98,110,331,102,96,100,101,81,108,104,110а,120,225,320,349,302,353,274,314,280,20,357,276,317,305,339,335,288,306,299,318,224,351,315,347,311,313,355,345,279,337,343,331,304,284,286,301,293,312,333,187,206,169,208,193,185,167,196,210,198,183,195,204,198а,192,177,179,175,181,173,194,202,109,5,69,40,41,27,17,38,54,25,57,52,51,26,11,18,59,55,62,7,70,8,35,46,36,75,5,92,9,49,44,12,73,23,22,66,56,74,65,88,34,24,39,78,45,60,94,3,48,80,77,19,67,76,14,53,71,86,6,72,13,10,21,37,50,28,4,84,29,42,58,215,261,281,285,205,220,293,224а,146,242,269,0201,239,222,257,223,263,25,232,221,241,197,254,289,219,207,273,287,201,267,216,271,275,283,227,277,247,224,213, К.Горна Ливада 1, Кирил И Методий 8, Косовец 42,30,32,12,16,6,14,34,5,11,17,2,4, Люляк 18,20,10,8,24,22,2,6,34,38,30,32,36,3,28,1,9,46,58,52,44,55,48,11,60,62,50,64,54,56,40, Мах.Лъма Къща Иван, Райна Княгиня 2,1, Сава Младенов 10,2,8,12, Синчец 2, Стара Планина 3,4,10,14,7,2,12,6, Хаджи Димитър 2,10,10, Хан Аспарух 64,1,3,5,7,2,10,8, Христо Ботев 4,2, Христо Смирненски 2, Цар Самуил 1,15,37,3,23,17,14,13,7,21,6,41,31,8,5,35,10,4,9,25,33,2,19, Юрий А.Гагарин 9,17,28,19

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Кирчево: Александър Стамболийски 43,11,25,1,46,18,12,17,40,6,33,5,14,48,41,13,10,29,47,23,36,50,53,20,51,16,26,2,49,52,24,15,21,37,34,22,35,30,27,3,38,32,45,28,19,152,156,169,147,187,185,158,163,155,191,164,210,196,194,189,193,220,149,204,197,161,214,208,168,203,212,202,177,167,180,166,216,176,159,183,190,172а,181,165,160,182,151,157,188,186,184,173,162,145,179,172,207,175,170,206,178,61,81,70,56,78,77,65,72,87,74,63,75,73,57,60,66,62,83,80,85,79,69,67,68,71,120,92,108,144,117,115,129,102,82,150,146,139,114,111,128,90,142,131,143,106,101,132,113,135,125,136,124,97,14,84,140,145,112,122,126,123,127,107,134 А,134,110,99,93,86,100,88,119,89,91,137,105,95,133,116,109,121,94,98,118,103,104, Бачо Киро 4,17,2,13,3,5,20,16,18,12,1,6,22,8,10,14, Васил Левски 1,41,33,39,23,44,13,12,51,16,19,7,9,35,53,49,10,21,27,37,26,55,18,28,47,31,5,15,29,17,45,43,65, Веселина Черкезова 2,7, Георги Бенковски 14,4, Иван Вазов 19,21,22,26,9,11,24,25,23,15,4,2,28,17,7,6,13,12,10,5,22,8, Комитска 3,4,8,6 А,10,12,6,20,14,2, Местност Площа Пс, Никола Вапцаров 4,2,6, Панайот Волов 7,3,9,5,1,13,15, Пенчо Славейков 7,12,18,20,13,14,5,10,16,6,11,4,8,25,21,32,36,28,38,34,44,29,46,26,19,30,17, Пеньо Пенев 1, Площа 34,17,7,5,14,15,9,10,3,2,12, Стара Планина 3,1,7,5,9,1, Стефан Караджа 3,11,2,5,7,9,4, Тодор Каблешков 1,5,3, Хіі Кв.5 , Хаджи Димитър 5,12,4,7,10,13,3,9,1,2, Хан Аспарух 10,4,6,3,8,2,1,5, Хан Омуртаг 4,3,2,1, Христо Ботев 3,4, Черно Море 3,4,2, Зелка

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Лесидрен: 43325.10.23 , 43325.10.61 , 43325.10.832.1 , Калника , Кол.Барашки , Кол.Коник 24 Вила, Кол.Ябълчака Къща Бальо, Местност Берча Колиба,Колиба,Къща Черньо,Къща Кольо, Местност Енча 31 Вила,Къща Филип,Къща Съйо,Къща Ангел,Къща Йото,Къща Дочо,Къща Банчо,Вила,Къща Стойко,Къща Иван, Местност Камъка Правец , Местност Коника Пс, Местност Ябълчака Къща Иван,Къща Тодор,Къща Борис,Къща Светла,Къща Цочо,Къща Борис,Къща Велка,Къща Дора,Къща Велико,Къща Дочо,Къща Христо,Къща Петър,Къща Цонка,Къща Иван,Къща Цоко,Вила,Къща Никола,Къща Йото,Стопанска Постройка,Къща Крайо,Къща Петко,Къща Марин,Къща Дишо, Местност Язовир Сопот Къща Цветана,Къща Петър,Къща Надежда,Къща Додьо,Къща Димитър,Къща Михал,Къща Найден,Къща Катя,Къща Продан,Фургон,Къща Николай,Къща Ивайло,Вила,Къща Веселина,Къща Димо,Къща Цветана,Къща Димитър,Къща Пепа,Къща Каньо,Къща Радослав,Къща Стойко,Къща Мирчо,Къща Въто,Къща Лъчезар,Къща Върбан,Къща Цветелина,Вила,20,Къща Радка,Къща Найден,Къща Марин,Къща Кольо,Къща Дочо,Къща Христо,Къща Додьо,Къща Илинка,Къща Борислав,Къща Мария,Къща Димитър,Къща Въло,Вила, Къща Евгени

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Малка Желязна: Александър Стамболийски 14,Тп 1 Центъра,18,20,4,3,10,12,8, Бузлуджа 1,5,4,6,2, Васил Левски Центъра Кметството,12,3,1,5,8,11, Витоша 9,3,7,5,1, Двадесет И Трети Септември 2,5,7,1,6,4, Девети Май 11,21,2а, Додьо Маринов 8,4, Йото Влахов 32, Клокотница 10,12,8,2,5, Ком 1, Матей Петков 23,22,13,14,20,25,15,24,17,16,22а,21,28,22а,4,2,10, Мах.Байовене Къща Асен,Тп 4,,,Къща Йорданка,Къща Марин,Овчарник,Къща Бочо,Къща Кольо,Къща Въло,Къща Гергана,Къща Цвятко,Къща Мария,Къща Илиан,Къща Лазар,Къща Станислав,Къща Станиела,Вила,Къща Поля,44 Къща Тодор,Къща Гена,Къща Тодор, Махала Баевене , Палич 21,19,9,Къща,26,5,31,16,25,13,8,1,20,7,17,10, Панайот Волов 1,16,2, Райко Даскалов 9,3,4, Сава Младенов 28,14,2,23,17,9,21, Сергей Румянцев 1, Софийска 10,1,2,4, Стойко Додев 3,4, Христо Рачев 24,23,62,69,71,27,64,76,58,26,31,54,32,63,77,29,80,44,61,35,30,13,25,74,60,11,40,57,47,66,82,36,70,85,83,34,81,19,78,51,68,28,45,65,39,48,38,33,52,43,79,49,7,9,18,22,5,14,20,16, Шипка 50,6,2,7

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Славщица: 67057.31.37 , Александър Стамболийски 5,9,8,14,7,1,12,6,20,18,11,9,22,24, Балканска 3,2,1,6,5, Васил Левски 3,20,8,9,25,17,18,10,21,29,19,27,5,31,11,15,16,6,13,4,47,26,33,28,41,43,30,35, Видинска 6,3,5,1,4,9, Въндевска Тп 4,5,1, Георги С.Раковски 18,7,10,12,28,24,5,9,26,8,14,2,3,6,20, Даловска 5,3,1, Иван Вазов 17,8,36,20,53,38,12,32,30,15,10,2,6,26,16,4,34,18,1,39,25,48,45,68,53,65,41,21,54,55,29,59,27,52,51,42,23,66,35,37,63,47,44,33,46,60,62,70,43,40,57,31, Кирил И Методий 4,6,2, Колевска 6,4,1,12,15,5,11,13,10,2,7,3, Корканска 6,4, Кьосовска 1, Марковска 4,58,6, Местност Зелка Пс, Моновска 3,2,1,8,7,4, Московска 6,5,2,4, Нечовска 8,3,5, Никола Д. Петков 2,7,11,3,8,1,6,9,4,5, Паисий Хилендарски 4,7,5,1,6,3,2, Палангурска 4,6,3, Последна 1, Рачовска 6,2,10,9,4,1,12,5,8,14, Свобода 4,2, Хаджи Димитър 4,6,8, Христо Ботев 35,8,10,37,23,1,13,12,31,7,5,25,22,14,21,4,24,9,20,33,15,16,3,39,26,6,19,28,29, Жилищна Сграда

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Сопот, Общ. Угърчин: 68076.291.106 , Аврамовска 6,7,3,25,1, Балча 18,21,25,8,33,7,26,38,13,6,1,39,36,3,48, Васил Левски 5,1,7,11,13,4,10,8, Възраждане 13,8,9,15,12,2,4,16,11,10,14, Герганица 1,4,2,3, Горунака , Димитър Пъшков 2,12,27,16,58,70,44,28,37,40,54,22,32,30,50,20,33,14,1 Б,18,5,52,26,3,31,39,7,24,1,20,85,134,133,81,164,69,95,72,70,99,73,169,61 Тп2,88,68,55,157,138,139,97,86,82,84,98,103,79,83,100,109,91,161,165,57,140,110,132,45,93,1,

136,56,61,102,167,107,137,195,104,65,163, Ендешка 2, Ланзовица 3,1, Мах.Съевска Къща Дико,Къща Нешо,Къща Васил,Къща Тинка,Къща Съйо,Къща Йордан,Къща Юри,79,22,Къща Христо,Вила,Къща Мая,Къща Николай,Къща Вълка,Къща Снежана,Къща Стойка,Къща Петко,24,9 Къща Съба,Къща Йото,Къща Въло,Къща Ставри,Къща Неда,Къща,Къща Димитър,Къща Лиляна,Мтп10,Къща Марин,Къща Иля,Къща Нейка,Къща Милка,77,78,Магазин,Станция,Къща Стойко,13,81, Мах.Шумака Местн Суар,Къща Кольо,22,35,23,26,Къща Кольо,Къща Григор,Къща Въло,Къща Йона,19, Николовска 7,10,2,12,5,1,6, Оборище 6,26,3,20,24,5,16,2,11,12,9,1,8,10,4, Пердевойка 7,3,18,13,12,19,17,8,11,10,5,14,26,20,16,22,4,9,6,15,21, Петриш 6,4,13,10,2,3,7,8, Подене 51,64,7,48,58,50,49,5,2,18,12,3, Попенец 16,4,1,8,14,6,3,5, Последна Поляна , Радковец 25,2,1,4,19, Софийска 9,8,1, Станковска 1,2, Троян 8, Угърчинска 10,22,19,1,6,33,7,12,15,26,8,9,31,5,11,2,16,4,16,15,19,17,14,Тп4, Упи Іі-346 , Чепля 21,8,22,11,15,13,10,16,45,47,18,20,4,6,5,2, Шойка 1,5, Къща

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./ – Тетевен: Иван Вазов 27а,110б

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ – Брестница, Общ. Ябланица: Васил Левски 112,124,149,130,136,118,110,161,100,145,104,128,65,102,163,143,159,140,120,106,114,98,142,

165,167,153,155,116,122,126,157,147,134,108,151,132,144,94,139,78,123,86,84,92,129,76,115,133,119,131,88,125,121,117,135,90,137,113,7,11,2,95,69,87,3,55,99,105,41,81,65,13,83,59,67,46,1,73,77,40,60,97,107,8,29,41 Кафе Аперитив,61,75,79,30,63,4,71,91,101,62,70,10,109,42,9,72,38,111,93, Вуто Даскала 2,7,1, Вутю Малков 2,4,6,22,18,54,19,40,36,25,14,1,44,7,11,15,8,10,24,64,38,16,23,12,21,3, Възраждане 33,4,6,12,14,3, Глоговец 5,2,4,6,1,3,8, Дачевци 11,15,6,13,4,2,8, Долна Коритна 6,8,12,5,14,22,20,16,1,4,18,11,10, Дружба 5,4,17,8,19,3, Дъб 11,3,14,8,12, Единство 13,15,11,6,3,18,17,4,1,8,5,2, Заводска 6, Иван Данов 4,1,6, Кокиче 3,2,4, Коритна 1, Липа 14,2,4,10,8,12,6, Никола Петков 14,12,1,5,10,7,9,11,3,30,29,23,38,25,20,32,18, Оборище 17,15,13,11,6,8,12,9, Петър Василев 3,2,17,1,2, Печовци 5,15,2,1,7,3,13,6, Победа 3, Равнището 3,1,7,5, Стара Планина 2,23,24,21,19,28,15,26,32, Стефан Цаков 11,14,9,12,11,1,8,2,13,4,3, Стоянковото 2,4, Съева Пещера 4,10,31,53,37,47,7,51,49,33,3,57, Теменуга 9,11,13,15, Трети Март 6,7,1,5,35,14,8,29,9,13,23,16,12,27,10, Тълкийското 2,17,19,15,13,7, Цоло Гетов 3,7,2,1,5, Шипка 5

Област Плевен

Община Искър

На 06.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Староселци: Вилхелм Пик 19,15,6,9,1,10,7,8,17,12,4,11,19а,3,2,5,13,1а, Гурко 2,4, Даме Груев 2,4,6, Димитър Благоев 18,14,8,2,10,9,5,12,16,4,3,1,7,6, Извън Регулация , Кирил И Методий 7,3,5,1,8,6,4,2, Коста Златарев 20,8,14,18,5,22,1,9,4,11, Кръстю Бешков 10,8,4,3,1,6,2,16, Любен Каравелов 5,1,3, Митко Палаузов 5,2,12,6,10,8,14, Н Й Вапцаров 5,1,16,4,14,7,13,11,10,9,8,3,12, Огоста 1, Отец Паисий 5,7, Поп Андрей 7,4,8,3,2,5, Райна Княгиня 6,7,4,8,2,5,1,3, Скобелев 7,5,3,1, Фердо 6,1,3,4, Христо Манчев 24,15,20,22,11,16,18,13, Цветан Спасов 31,33,12, Яне Сандански 10,6,2,1,4,8,1а

Община Кнежа

На 07.01.2020 Г. /12:00 – 13:00 Ч./ – Гостиля: Александър Стамболийски 72,85,79,76,74,78,87,68,83,1,77,70,58,52,46,11,50,59,57,69,63,65,4,48,17,14,64,13,61,12,67,62,27,19,55,18,32,23,1,14,30,29,45,38,15,7,33,21,13,44,49,9,35,10,43,4,22,51,12,39,20,34,36,24,42,8,17,41, Възраждане 2,13,1,11, Георги Димитров 94,130,106,116,80,126,91,136,138,120,95,108,90,85,82,105,104,124,88,83,69,118,101,111,77,122,86,99,132,117,84,112,79,71,128,93,113,89,114,57,59,55,67,68,56,70,3,74,65,4,62,50,37,6,58,76,72,19,53,13,9,66,61а,7,52,12,28,7,41,17,3,2,45,10,37,30,18,44,51,13,33,47,22,43,14,39,26,6,9,19,27,48,35,50,32,8,5,46,16,21,29,36,1,42,23,31,25,34, Лиляна Димитрова 12,4,1,6,10,2,7, Пирин 10,1,3,8,5,2,4,7, Рила 9,11,3,7,5, Сан Стефано 6,10,12,1,3, Сергей Румянцев 8,3,1, Хаджи Димитър 1,22,24,26,5,12,32,2,16,3,18,28,17, Цветан Радойски 37,49,61,39,77,71,45,63,75,43,59,53,73,51,47,15,23,2,5,19,1,27,25,13,31,33,21,9,17,4

На 07.01.2020 Г. /12:00 – 13:00 Ч./ – Долни Луковит: Писаровска Могила

На 07.01.2020 Г. /12:00 – 13:00 Ч./ – Кнежа: 735082, Местност Криволя , Благой Иванов 23,52,31,19,50б,60,50,29,48б,50а,56,27,25,58,48,48а,54, Втори Стопански Двор , Върбица 68,64,66,74,70,72,60,62,80,78,86,90,98, Гаговска Кошара , Георги Димитров 62,29,25,64,31,33, Георги Михайлов 40,83,85,52,117,111,119,105,87,56,123,46,113,131,50,87а,125,91,42,99,48,60,129,135,115,54,97,44а,133,62,103,64,105а,85а,44,95,42а,109а,101,121,109,80,74,80а, Георги С. Раковски 13,11,4, Димитър Благоев 109,128,130,132,115,119,107,105,111,122,133,136,44,52,60,55,56,57,62а,46,48,70,58,53,49,54,66,64,47,68,43,50,51,41,62,45,108,78,59,85,67,112,94,71,104,90,76,98,84,65,63,89,99,72,96,83,61,92,74,95,102,86,114,87а,69,91,82,116,118,80,73,110,93,79,81,88, Димитър Бутански 142, Димчо Дебелянов 19,18,15,13,14,11,16, Иван Бонов 87,85,56,89,93,62,95,91,64,66,58, Ильо Войвода 93,31,35,39,2,33,29,59а,57,49,71,79,55,77,75, Местност Криволя Стоп.Сграда,Стоп. Сграда,Сто.Сграда, Местност Мерата Бит. Сграда, Местност Трите Декара Силози, Местносттрите Декара , Огнян Михайлов 55а,63,68,66,67,48,71,55,69,54,50,79,52,54а,58,48а,65,61,56,75,77,63а,57,60, Петко Д. Петков 68,71,75,73,74,70,72,76,102,104,92,91,97,117,105,80,99,100,101,90,88а,82,119,89,115,93,95,88,87,109,86,85,113,81,111, Петко Напетов 20,17,15,18,16,27,40,21а,36,25,23,29,34, Преслав 40а,36,34,31,33,40,35,42,38,29,23, Райко Даскалов 81,111,103,126,105,99,132,106,83,120,114,112,106б,110,108,79,134,87,104,107,85,114а,106а,136,97а,124,122,116,101а,87а,109,67,77,67а,104а,69,73,65,98,92а,102,90,79, Славчо Н. Вълчинков 1,4,6,8,11а,5,11,3,7, Сребрен 1,16,12,4а,7,5,20,6,2,3,14,4,13,8,18,10, Трите Декара , Христо Ботев 52,65а,67,46,44,54,48,61,42а,65,63,50,56,58,42,73,40, Янко Сакъзов 27,25,30,28,26, М-Стмерата,Месност Криволя,М-Т Криволя,М-Та Криволя

На 07.01.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 08.01.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 09.01.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 10.01.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ – Кнежа: Бузлуджа 11,3,2,4,7,1,9,5,4а,6, Вит 2,1,17,6,21,8,3,15,6а,23,10,7,9,19,4,5,12,13,11, Гостиля 50,42,52,44,46,46а, Презвитер Кузма 4,3, Стефан Цанов 40,38,48

Община Левски

На 08.01.2020 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Аспарухово, Общ. Левски: Адалберт Антонов-Малчика 35,31,29,37,33,20,25,27,16,5,12,7,23,21,10,9,13,19,23а,11,14а,5а,1,8,17,3,8а,14,2,6,4, Арда 9,11,1,7,5,19,15,3, Васил Коларов 8,2,6,6, Васил Левски 7б,6,10,17,4,12,7а,11,20,10б,2,12а,10а,1,8,7,5,14,15,3,11а,16,1,9,30,32,33,27,24,18,28,36,23,29,26,25,22,21,20, Витоша 3,2,1,5,4, Г.С.Раковски 3,1, Георги Бенковски 2,14,6,8,9,1,4,7,10,11, Камчия 5,4,8,1,2,3,6, Любен Каравелов 2,10а,14,8,6,10,12,1, Люлин 8,6,5а,4,5,7, Марица 4а,3,4,1,5,7,12,11,16,8а,15,13,13а,23,19,18,9,14,4,8,17,21, Огоста 8,2,3,2а,6,1,4,12,5,10,14, Осъм 1, Панайот Волов 7,5,2,1,9а,4,9,8, Пирин 1,6,3,2,7,15,19,11а,9,14а,14,13, Родопи 22,6,18,9,13,5,14,7,10,2,16а,12а,11,1, Ропотамо 11,6,3,2,8,9а,5,9,4, Средна Гора 10,2,1,4,3,6,8,12,6а,14,22,15а,24,18,15,20,9,21,11,13,28,23,19, Стара Планина 2,4,6,10,5,7,12,1,8,11, Стефан Караджа 3,2а, Странджа 2,11,2а,4,1, Тунджа 23,19,25,5,13,17,3,7,21,11,9, Хаджи Димитър 3,7,17,1,20,5,16,6,22,19,14,18,9,2,13,11,21а,15,4,8,21, Христо Ботев 28,7,22,6,30,20,21а,21б,5,8,2,12,14,4,26а,1,19,18,25,9,13,16,11,3,23,10,21,24,17,15,34,32, Янтра 4,6

На 08.01.2020 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 09:30 – 12:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Деляновци: Втора 2, Двадесет И Втора 6,2,4, Двадесет И Пета 2, Двадесет И Първа 5,1, Двадесет И Трета 3,8,2,4,1, Двадесет И Четвърта 8,2,3,7,5,4, Двадесета 2,5,6,7,19,13,11, Дванадесета 8,3,1,2,6,4, Девета 4,2, Деветнадесета 4, Десета 6,1,2,10,12,4,5,3, Единадесета 4,3,1,7,5, Осемнадесета 11,8,5,13,3,1,2,7,9, Осма 6,4,8,1,2,10, Пета 1, Петнадесета 1,3,7, Първа 13,12,16,1,14,9,11,3,6,10,42,38,16,44,31,46,40,36,27,18,34,23,25,25б,25а,17,20,22,32, Седемнадесета 3,4,2,5б,13,1,11,15,5а, Седма 6,2,3,4,12,1, Трета 2,14,9,28,30а,8,3,6,4,3а,26,5,18,22,20,10,12,16, Тринадесета 22,20,23,7,4,2,5,3,1,6,14,12,18,15,8,13,33,11,16, Четвърта 3,1, Четиринадесета 1,6,2,4,9,12,3,8,7,5,14, Шеста 4,9,2,5,3,7,1, Шестнадесета 5,10,8,4,6,3а

На 08.01.2020 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Левски, Общ. Левски

Община Никопол

На 08.01.2020 Г. /10:20 – 15:00 Ч./ На 10.01.2020 Г. /10:20 – 15:00 Ч./ – Жернов: Арда 3,2,1,4, Георги Димитров 27,8,29,25,,,23,21,24,31,19,35,32,1,18,37а,36,15,28,12,20,5,3,9,33,7,37,26,38,4,16,14,39,17,30,13,22,34, Дунав 4,3,5,7,1,9,2, Иван Вазов 9,3,7,11,1,8,6,5,2, Искър 11,13,7,1,3,3а,100,15,9,4, Огоста 7,5,2,8, Рила 4,1,2, Христо Ботев 12,14,11,16,7,20,22,4,10,3,8,2,5,6,9, Янтра 3,1,5, М-Та Под Село

На 08.01.2020 Г. /10:20 – 15:00 Ч./ На 10.01.2020 Г. /10:20 – 15:00 Ч./ – Никопол: Пи Край Осъма

Община Плевен

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Николаево, Общ. Плевен: Алабин 1, Варна 2,5,4,6,1,10, Васил Левски 5,17,8,6,15,12,7,24,26,23,25,14,19,21,4,16,18,22,9, Иван Вазов 5,39,25,37,31,35,10,9,29,14,7,12,17,21,15,19, Латинка 2, Места 2,4, Никола Вапцаров 2,6,8,3,1, Отец Паисий 13,11,9,18,14,7, Пирин 7,5,1,13,9,17,19,11,3, Полтава 11,9, Тимок 1, Хаджи Димитър 3,27,23,39,25,46,9,32,28,13,21,4,14,29,36,18,17,11,43,22,8,62,5,М-Ст Върха,10,31,20,41,34,26,15,2,19,55,30,12,7,57,16,47,1,53,37,44, Христо Ботев 3,4, Чернялка 9,12,14,7,11,13, Шипка 23,33,2,19,9,21,5,17,10,11,32,12,6,25,15,3, Янтра 2,4,6

На 07.01.2020 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ – Бохот: 281003

На 07.01.2020 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ – Плевен: Местн.Кайлъка Затвора Плевен,Бохотска Гора,Вила Мая

На 07.01.2020 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ – Радишево

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 15:00 Ч./ – Буковлък: Местност Станушев Геран

На 07.01.2020 Г. /13:00 – 15:00 Ч./ – Плевен: Индустриална Зона Диагностика И Смяна Масла, Местн.Западна Идустриална Зона 1, Местност Русково Бърдо Помп.С-Я,1

На 08.01.2020 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ – Плевен: Георги Кочев 106, Иван Миндиликов /Република/ Гара Плевен Запад, Индустриална Зона Сторко, Местн.Западна Идустриална Зона Кв.610,Цех За Колбаси, Сторгозия 9 Жп,11 Жп,7 Жп,10 Жп

На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Плевен: Д-Р Г.М.Димитров/Н.Гиг/ 66,112а,97,87,112,Тп202,74,74б,89,68,116,105,64,79,114,70,114а,110, Енерго Гаражи Плевен 5, Иван Тодоров 50, Котел 2,8,4, Упи-Хiii Кв 826 Пи-56722.658.200

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ – Плевен: Кайлъка Парк,7, Кайлъшка Езеро,7,Уо Тп 64,Тп 64,Кафе-Аператив, Летен Театър , Местн.Кайлъка Ресторант Пещерата,1,Гребно Езеро,Зоопарк,Тенис Кортове,Ресторант Колибите, Местн.Плочата 40,1, Местност Кайлъка , Плочата 51, М-Стплочата,Парккайлъка

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

CEZ GROUP
Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Източник:
ЧЕЗ

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button