Победителите на Националния конкурс „Пожарникар на годината“

Победителите  на Националния конкурс „Пожарникар на годината“(на етап – област ) 2020 г.  от РДПБЗН – Ловеч са старши инспектор Добромир Цаков Димитров и младши експерт Данчо Маринчев Дончев

Двамата са номинирани да представляват РД ПБЗН-Ловеч на национално ниво, в категория „Служители” и съответно:

Раздел „Пожарогасителна дейност”:
Младши експерт ДАНЧО ДОНЧЕВ – командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Ловеч при ГДПБЗН – МВР.

Раздел „Контролна дейност”:
Старши инспектор ДОБРОМИР ДИМИТРОВ – началник на група „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч при ГДПБЗН – МВР

Победителите  на Националния конкурс „Пожарникар на годината“ (областен етап), Дончев и Димитров са дългогодишни служители и цялото им кариерно развитие е преминало в редиците на противопожарните служби, съобщиха от ОД на МВР Ловеч.

Източник:
ОД на МВР Ловеч
Back to top button