Позиция на председателя на Общински съвет – Ловеч

Като председател на Общинския съвет – Ловеч, изразявам категоричното си несъгласие с методите на уличен натиск върху Общинския съвет като орган на местното самоуправление, натиск, целящ постигането на нерегламентирани икономически облаги за частни търговски субекти – траурните агенции.

По време на вчерашното 35-о заседание на Общински съвет – Ловеч, бе  осъществено напълно противозаконно, противоречащо на нормите, разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника на Общински съвет – Ловеч, нахлуване на група лица в залата, крещящи вулгарни и нецензурни обиди към общинските съветници и към кмета на Общината.

Като председател на Общинския съвет – Ловеч, заявявам, че подобно поведение е напълно неприемливо и в разрез с демократичните ценности, върху които се осъществява местното самоуправление, като за извършените противозаконни прояви  ще сезирам Районна прокуратура – Ловеч, която се явява орган, оторизиран да даде правна квалификация на извършеното.

Петър Цолов, председател на Общински съвет – Ловеч

Служители на частните траурни агенции в Ловеч и граждани излязоха на протест

Back to top button