Позиция на Българска браншова камара „Пътища”

Позиция на Българска браншова камара „Пътища”  е изпратена на електронната поща на медията „Областта„. уведомяват ни, че на 13.04.2022 г. ще има НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПЪТИЩАРИТЕ
ОТ 9:00 ЧАСА.

Ето какво се казва в позицията:

Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища” изразява крайното си възмущение и несъгласие от действията на народните представители в Народното събрание относно решението за отлагане на проекта за решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна Инфраструктура“ за осъществяване на дейностит по поддържане на републиканската пътна мрежа, № 47-254-02-36.
Бойкотирането на решение, от което зависи безопасността и живота на гражданите на Републик България би могло да се определи като политически акт, свързан с амбиции и игри, в чиито заложници се превръща цялото население. Принуждаването на Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ) да спре изцяло работата на пътно-строителния бранш, като близо година не възлага и не разплаща дейности, по НАПЪЛНО ЗАКОННИТЕ договори за Текущ ремонт и поддържане, е проява на безхаберие и погазване на всички норми.
УС на ББК „Пътища“ заявява категорично, че е недопустимо близо 100 хиляди души, работещи в пътния бранш, да бъдат поставяни в заложнически капан. Конструктивния диалог с държавните институции винаги е бил водещ за ББК „Пътища“. Политическото говорене и разпространяването на неверни твърдение уронва престижа на бранша и показва липса на информираност за изпълнението на дейности по договорите за Текущ ремонт и зимно поддържане.
Народните представители трябва да работят в името на доброто развитие на страната, а не да възпрепятстват движението на гражданите, за да извлекат политически дивиденти. Употребата на бранша с користни цели е отвъд рамките на морала, а неглижирането на
поддържането на пътната мрежа застрашава стотици човешки животи ежедневно.
Разчитаме на Вашата добросъвестност и Ви призоваваме да предприемете своевременни действия по разрешаване на поставените проблеми, изплащане на 100% от дължимите суми на всички фирми от бранша и адекватното управление и поддържане на пътната мрежа на България.

УС на ББК „Пътища“ призовава да се пристъпи към:

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПЪТИЩАРИТЕ
НА 13.04.2022 Г. / СРЯДА / ОТ 9:00 ЧАСА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И  В ГР. СОФИЯ
НА ПЛОЩАД „НАРОДНО СЪБРАНИЕ“ № 2
ДО ПАМЕТНИКА „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“

Back to top button