Празник за Великден и Деня на Земята в Гимназията

Празник за Великден и за Деня на Земята в СУ „Св. Климент Охридски“ в Ловеч се състоя в навечерието по формулата „две в едно“. Малки и големи ученици се включиха с ентусиазъм в инициативите, дело на екип учители и родители.
Училището и дворът бяха украсени подходящо, все с голямата цел за любов към природата и грижа за нейното опазване. Можеше да се види изложба фотоси на природни феномени, растения и животни.
Децата от началния курс имаха възможност да оцветяват картинки „Природата – дом на всички ни!“, да майсторят оригами „Животните в природата“, да участват в игри на двора – непослушни топчета, дама, хвърчило. Имаше интелектуални предизвикателства като кръстословица за седми клас – жизнени процеси при животни и растения, и надпревара между пети и шести клас, която завърши наравно. Пети клас бяха по-добри в откриването на природни замърсители / скрити в червени балони/ и на начини за опазване на околната среда /скрити в зелени балони/ измежду пъстра китка балони. Шести клас победиха в откриването на послания за света около нас, като намираха подходящата дума между множество предложени. В резултат се появиха мислите „Иска ми се след години все още да има природа, на която да се радват децата ни! А това зависи от нас…“, „Бъдещето се определя от самите нас. Можем да допринесем за него, като опазим природата чиста“.
С решаващото участие на учениците от хуманитарните паралелки в горния курс на обучение училищният двор се преобрази – бяха засети храсти и магнолия, дарена от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Обикновени автомобилни гуми грейнаха боядисани в различни цветове, като в тях вече има цветя и семена от калдъръмчета. Скоро дворът на Гимназията ще бъде пъстър и още по-красив с тези цветя. Всичко това се свърза тематично и с големия християнски празник Великден. Тъй като училищният празник съвпадна с Велики четвъртък, децата боядисваха яйца, каквато е стародавната традиция. Финалът на този емоционален ден беше музикална програма – песни и хора, на които се наловиха ученици, учители, родители.
Събитието бе част от дейностите по проекта „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

Back to top button