Приеха бюджет 2021 г. на Община Ловеч

Над 50 милиона лева бюджет ще управлява Община Ловеч

Общинските съветници приеха бюджета на Община Ловеч за 2021 година с 20 гласа „За“, 10 гласа „Въздържал се“ и нито един глас „Против“ .

Проектът на бюджета за 2021 г. бе представен от зам.-кмета Цветан Георгиев. Финансовата рамка на бюджета е 50 452 160 лв.

С близо 4,5 млн. лева повече са средствата по делегираните от държавата дейности, което прави  със 17,21 процента повече от 2020 г.

По делегираните от държавата дейности с 2 229 359 лева повече са средствата за образование, с 572 960 за здравеопазване, с 1 314 419 лева повече за социално осигуряване, подпомагане и грижи /СОПГ/ и с 620 777 лв. повече за икономически дейности и услуги.

Увеличава се общинското финансиране за образование със 190 759 лева, за икономически дейности и услуги с 620 531 лева, за  социално осигуряване, подпомагане и грижи с 58 783 лева и за здравеопазване  с 27 440 лева.

Бюджетът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 и Постановление №48 от 23.12.2020 г. за изпълнението на ДБРБ за 2021 г., Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета от ОбС-Ловеч, ФО -1 от 18.01.2021 г. на Министерството на финансите за съставянето и  изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от ЕС за 2021 г.

По време на разглеждането на бюджета за 2021 година, опозицията декларира, че няма да подкрепи финансовата рамка.

Общинският съветник Минчо Казанджиев определи бюджета като по-скоро „бюджет на желанието“. По думите му, той не е реален, няма заложени приоритети в него и не е в интерес на гражданите.

„Да, със сигурност бюджетът отразява нашите намерения и желания. Изграден е именно на тази база. И е абсолютно реален, балансиран и умерено напрегнат. Той е социално ориентиран – към образованието, здравеопазването, социалните дейности.

Насочен е към и за хората“, каза по време на обсъждането кметът на Общината Корнелия Маринова.

Тя подчерта, че стратегическите цели, заложени в него се свеждат до това да предоставя благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване на стандарта на живот на местната общност, да се създава модерна, развиваща се и привлекателна европейска община за своите жители и гости, да се търси  външно финансиране за подобряване на инфраструктурата на населените места на общината.

„Бюджетът е амбициозен, но е осъществен анализ на приходите и разчет на разходите, съобразен е с политиките, отразяващи целите в проекта на Плана за интегрирано развитие на община Ловеч и Програмата  за управление на кмета на общината“, допълни кметът.

Средствата от капиталовата програма на Община Ловеч за 2021 година са насочени в основни направления като: основен ремонт на улици и площадни пространства, основен ремонт на общинска пътна мрежа, като е предвидено аварийно укрепване на свлачище на пътя Тепава – Йоглав, ремонт мостове в селата Слатина, Славяни и Александрово и други.

Във връзка с подобряването на сметосъбирането в населените места на община Ловеч се предвижда закупуване на два камиона за сметоизвозване на стойност 480 хил. лв.

Корнелия Маринова припомни, че през последните четири години са привлечени над 30 млн. лева  от държавата за подобряване на инфраструктурата на общината.

Lovech.bg

Lovech.bg - Актуални новини от Община Ловеч
Back to top button