Приет е годишният доклад за изпълнение на областната политика по безопасност на движението

На заседание днес областната комисия по безопасност на движението по пътищата прие годишния си доклад за 2021 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движението. Председател на комисията е зам. областният управител Росен Веселинов, а членове – представители на ОДМВР, РДПБЗН, дирекция „Автомобилна администрация“, областно пътно управление (ОПУ), РУО на МОН, ЦСМП, РЗИ, БЧК, СБА и на общините. Доклада представи секретарят на комисията Христо Троански, старши експерт в областната администрация. Акцентът в него е поставен върху пътнотранспортния травматизъм, състоянието на пътната инфраструктура и изпълнението на областната план-програма по безопасност на движението за 2021 г.

Комисия

По данни на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР на територията на област Ловеч през миналата година са станали 205 пътнотранспортни произшествия, което бележи ръст в сравнение с 2020 г., когато те са били 161 със 17 загинали и 235 ранени. През 2021 г. като водачи са загинали 16, пострадали са 149. Загинал е един пешеходец, пострадали са 28. Като пътници са загинали 12, 103-има са ранени. Увеличеният брой ПТП със загинали и ранени е поради по-интензивния трафик през 2021 г. в сравнение с 2020 г., когато е било ограничено пътуването заради пандемията и изградените КПП.

В 74 ПТП през миналата година участие са имали екипите на РДПБЗН, в сравнение с 2020 г. те са намалели с 56. 244-има пострадали при ПТП са поети от ЦСМП, 15 са заварени починали. Основните диагнози са контузия на гръден кош и глава и политравма, реагирано е в рамките на триажното време.

По отношение на състоянието на пътнотранспортната инфраструктура бе изтъкнато, че от 732 км републиканска пътна мрежа 37% са в добро състояние, 31% в средно и 32% в лошо. С включването на 23 км от автомагистрала „Хемус“ и пътните връзки към нея общата дължина на републиканската пътна мрежа на територията на област Ловеч е 755 км, но магистралата не се поддържа от ОПУ.

През 2021 г. по републиканските пътища на област Ловеч са изпълнени от ОПУ осем обекта с превантивен ремонт. Те са път I-3 в чертите на град Луковит, път II-35 Троян –Кърнаре, път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре в чертите на град Троян, път III-358 Шипково – Рибарица – Тетевен – всичките завършени, път III-402 (I-4) Старо село – Борима – Дълбок дол, път III-401 Изворче – Ловеч – граница с област Габрово – преходни обекти, път III-607 Калофер – Априлци – Велчево и укрепване на насип, път III-6072 Априлци, кв. Острец – Кръвеник. Възложени за проектиране са превантивни ремонти на път III-305 Граница с област Плевен – Дерманци – Торос – Гложене и път III-3402 Пордим – Вълчитрън – Дойренци, ремонт на мост.

По данни на общините в доклада е структурирано изпълненото от тях по проектиране и строително-монтажни работи по пътната инфраструктура. В община Априлци е подновена асфалтовата настилка на осем улици от общинската пътна мрежа, подновена е хоризонталната маркировка на общинските пътища, изградени са две повдигнати пешеходни пътеки. В община Летница са рехабилитирани и благоустроени девет улици в града, пет в село Горско Сливово  и три в село Крушуна. Отделно е изкърпена асфалтова настилка, положена е хоризонтална маркировка, поставени са информационни надписи на пешеходни пътеки.

В община Ловеч частично е изпълнен ремонт на общински път Тепава – ж.п.спирка Йоглав и ремонт на пътя от разклона за с. Абланица до центъра на селото. Извършен е  основен ремонт на ул. „Ал. Кусев“, ул. „Трети март“, ул. „Д-р Съйко Съев“, „Баховско шосе“, улици в ж.к. „Младост“, ул. „Княз Ал. Батенберг“.

В община Луковит е приключила по проект по ПРСР реконструкцията на улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях по две улици – „Кирил и Методий“ и „Симов дол“, които са въведени в експлоатация през ноември м. г. Очаква се до март т. г. да приключи основният ремонт на други 13 улици със средства от целева субсидия по споразумение с МРРБ.

Текущи и основни ремонти са правени през миналата година и в община Тетевен. Там са поставени нови стълбове и осветителни тела, при необходимост се подменя вертикалната сигнализация, а хоризонталната периодично се опреснява.

В община Троян през 2021 г. е приключила реконструкцията на ул. „Стефан Караджа“ в града с ремонтирани улично платно, тротоари, бордюри, поставена надлъжна и напречна маркировка, вертикална сигнализация. Приключила е работата по поддръжката на общински и местни пътища – 16 км преасфалтирани, 2,7 изкърпени. В населените места в общината са преасфалтирани 33 км улици, в града – 12 км. Отделно и в селата, и в града е извършено изкърпване на улична настилка, като в града е извършен и ремонт на тротоарни настилки. Положена е хоризонтална маркировка по общинската пътна мрежа, както и в града.

Изкърпване и преасфалтиране на улици и общински пътища е реализирано в община Ябланица, предстои изграждане на неравности за ограничаване на скоростта. В община Угърчин е извършен текущ ремонт на улици със средства от капиталовата субсидия, по проект в съвместно финансиране с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е извършен ремонт на три улици в града, отделно по проект по ПРСР е реконструирана улица в с. Лесидрен.

На заседанието на областната комисия бе разгледано и предложението на ОПУ за участъци за подобряване на републиканската пътна мрежа за периода 2022-2023 г. във връзка с ремонтните програми на АПИ. Приоритизирани са 18 участъка за основен или текущ ремонт, като за проектиране през 2022 г. са предвидени 5 обекта с изпълнение на строителни работи още тази и през следващата година. Няколко от обектите вече имат изготвен технологичен проект и изпълнението на СМР ще започне тази година, други са преходни и ремонтните дейности продължават. За останалите проектирането е предвидено за догодина.

Сред тях са път I-3 Ябланица – Плевен – Русе, път I-4 Ябланица – Български извор – Микре – граница област Габрово, път II-35 Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре, като тук е включен и същинският проход, път I-305 Ъглен – Дерманци – Торос – Гложене, който е в изключително лошо състояние, път I-307 Дерманци – Угърчин, път I-301 Летница – Ловеч.

Предстои обобщаване на предложенията на общините за ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа на тяхна територия.

Back to top button