Приветствие на директора на СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен

Приветствие на директора на СУ "Георги Бенковски", гр. Тетевен по случай патронния празник на училището

Уважаеми възпитаници и преподаватели на тетевенската гимназия, уважаеми родители и съграждани,

Годината е 1876, денят 20 април – една паметна дата в българската история. На този ден /по стар стил/, преди 145 години. един народ се вдига срещу цяла империя в името на едно – свободата. Героизмът, който тези наши деди проявяват е несъизмерим с днешните ни представи и трудно може да бъде описан. За нас, живеещите в забързания и консуматорски 21-ви век българи, е трудно да си представим това, което всъщност са направили тези хора, а може би не е и нужно. Нужно е да разберем посланието, което те ни оставят. С действията си, с цялата енергия и патос, която влагат в подготовката на това въстание, личности като Георги Бенковски, Тодор Каблешков, Панайот Волов, Бачо Киро, Георги Измирлиев, Христо Ботев и много други ни показват, че когато човек вярва силно в нещо, той е способен да го постигне.

Днес от дистанцията на времето трудно можем да си представим тази епопея без Бенковски. Трудно можем да си представим националното ни освобождение без неговия революционен гений. Силата на Георги Бенковски е в неговата изключителна личност, в неговата осанка, в огненото му слово и идеи. Хвърковатата чета, която той създава, се превръща в истински символ, будещ и вдъхновяващ българите за героична саможертва. Бенковски последователно, без колебание, прилага идеите на Раковски и Левски, че нашата свобода трябва да е дело “на самите назе си”. Той идва в едно време, в което се изисква човек на действието, революционен водач, който може да поеме тежестта на цялата тази отговорност.

Днес нашето училище носи неговото достойно име. То ни ангажира, то ни задължава всеки ден да си даваме сметка какво вършим, какво можем да направим, че да ни извиси пред неговия поглед. Защото духът и ценностите, които претворява чрез делата си един от най-смелите, дръзки и енергични водачи на Априлската епопея трябва да присъстват в настоящето ни и са мярка, с която може и сме длъжни да се съизмерваме. Тези ценности са достойнството, почтеността, смелостта да изразяваш себе си, свободата като право и отговорност да избираш и се самоопределяш.

Обичайно отбелязваме патронния си празник през втората половина на месец април с поредица инициативи, с които споделяме какво сме научили заедно през годината и колко сме израстнали като общност. И в настоящата трудна ситуация на изолация и изпитания за всички, желанието ни е в няколко поредни дни – ден на творчеството, ден на участието и доброворчеството, на кариерата и технологиите, да отпразнуваме през месец май заедно успехите си под надслов „Избираме да бъдем успешни“. Защото вярваме в постоянното учене, в силата на предприемаческия дух и професионализма, в ефективното сътрудничество и участието. Стараем се постоянно да се развиваме и учим нашите ученици, че е важно непрекъснато да подобряват и усъвършенстват себе си, като се възползват от всяка възможност за това.

Съзнаваме, че най-голямата ни отговорност днес като учители е да развиваме у децата такива умения, които ще им помогнат да се справят в непозната ситуация и да успяват да намират съмишленици, с които да вървят напред. Днес е важно всяко дете да мисли критично, да се свързва със себе си, с другите и с обкръжаващата го среда. Да осъзнае по свой начин целостта на живия свят около нас и своето място в него. Сега, когато учебният процес се случва и във виртуалното пространство и екипът ни се променя в движение, всички ние осъзнаваме, че училището не е просто сградата, а мрежа от отношения на подкрепа и сътрудничество, общност от ученици, учители и родители, които взаимно се учат, споделят опит и идеи и израстват заедно.

В тази връзка СУ „Георги Бенковски“ продължава да работи по значими за училищната ни общност проекти. Наред с дейностите с ученици в групи за допълнително обучение по учебни предмети по проект „Подкрепа за успех“, в групите за развитие на дигиталните компетентности по проект „Образование за утрешния ден“ и заниманията по интереси, през настоящата учебна година ние сме едно от петте училища в страната, които работят по съвместната програма на УНИЦЕФ и МОН за превенция на насилието и тормоза „Стъпки заедно“. Подкрепени от партньорите ни от УНИЦЕФ и Асоциация Родители, училищният ни екип съвместно с ученици и родители вече прави малки стъпки към разработване на цялостна политика и прилагане на модел за изграждане на сигурна, позитивна и безопасна училищна среда с участието на всички заинтересовани страни. В рамките на програмата с подкрепата на УНИЦЕФ и ИКЕА вече преобразихме пространството в предверието пред физкултурния салон в цветно и привлекателно място за групови срещи, дискусии, игри и занимания по интереси, където вече се проведоха първите тренинги по програмата „Миротворци“ за обучение и работа на училищни групи от връстници помощници.

Като част от процеса на приобщаващо образование Средно училище „Георги Бенковски” – гр.  Тетевен осигурява допълнителна подкрепа на 18 ученици със специални образователни потребности. Защото дълбоко вярваме, че ако сме помогнали и на едно дете да израстне и да открие хоризонти пред себе си сме изпълнили мисията си.

Позитивната атмосфера в класната стая, преодоляването на негативните ситуации и провокативното поведение, ангажирането на учениците като активни участници в процеса на учене, насърчаване на родителите да поемат отговорност в изграждането на класната общност и въвличането им в осъществяване на училищни инициативи са част от нещата, които се случват в училище.

Настоящата ни учебна година е първата година, в която стартира и училищната ни иновация „Участвай в промяната“ – въвеждане на часове по дититално-медийна грамотност за учениците от VIII клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензиво изучаване на английски език. Основна цел на иновацията е повишаване на дигитално-медийната грамотност на младежите, създаване у тях на нагласа да бъдат не само консуматори, но и автори, сами да създават атрактивно, смислено и етично съдържание и да се възползват от дигитално-медийната среда по безопасен и полезен за тях начин. В рамките на занятията по дигитално-медийна грамотност, в които се разглеждат теми като фалшивите новини, авторското право, правата ни като потребители на социалните мрежи, учениците се запознават в дълбочина с възможностите и капаните на дигиталния свят, развиват силните си страни и талантите си, учат се да овладяват говоренето пред публика и презентационните си умения, развиват социалните си умения и уменията си за работа в екип. Всичко това се случва както в присъствена, така и в електронна среда и е доказателство, че не е достатъчно само учебната среда да бъде обновявана и модернизирана, а е необходима трансформация на начина на преподаване и учене. В тази връзка, в настоящата нестандартна и различна образователна ситуация, се гордея с всички членове на училищния екип и благодаря на всички педагогически специалисти за професионализма и отговорността, за усилията, които всекидневно полагат, за да подкрепят учениците си, за гъвкавостта и отговорността да се пренастройват в движение към различната учебна среда, да модифицират уроците и методите си и да предлагат на учениците смислени образователни преживявания. Училищният ни екип прави всичко по силите си, за да стигне до всяко дете, да подкрепи в настоящата трудна ситуация както учениците, които срещат сериозни трудности да се включат в електронното обучение, така и техните семейства.

Благодаря на всички наши ученици, които проявяват отговорност и ангажираност и активно участват в обучението и в живота на училищната ни общност, провокират с креативността си и нас да се учим и променяме, мотивират и осмислят ежедневните ни усилия. Гордеем се с успехите на наши ученици, които дори при преобладаващо обучение от разстояние, с подкрепата на своите учители – ментори, се включиха и достойно представиха себе си и името на училището ни в конкурси на национално ниво. Поздравления заслужават Теодора, Зорница и Руси от X клас и Йохан от IX б клас, участвали и класирани на призови места в Петия ученически конкурс „Пространство и време“, организиран от Академията за лидери при ВТУ „Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Велико Търново; Ралица от VIII б клас и Ванеса и Йоанна от IX б клас за участието им в Националната философска конференция „Човек. Свят“, организирана от СУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас, като Ралица е на престижното четвърто място във възрастовата си група. Достойно представяне и за учениците, приели предизвикателството да се включат в състезанието по физика и математика на ППМГ Бургас – Ванеса и Владимира от VIII клас и Йохан от IX б клас. Горди сме с талантливата ни петокласничка Магдалена Маркова, класирана с творбата си „Моята България“ на второ място в литературен конкурс на Община Каварна под надслов „Новите будители“, както и с Васил, ученик от IX б клас, написал и издал първата си приключенска книга. Вярваме, че нашата мисия и всекидневна работа е да подкрепяме таланта и окуражаваме младите хора да следват мечтите си. Насърчаваме инициативността и творческия подход и подкрепяме активното включване на учениците в живота на местната общност. За участието си в национални конкурси и съпричастността към редица общински младежки инициативи и проекти по случай Деня на народните будители и празника на Тетевен 1 ноември екип ученици от IX б клас в състав Ванеса Боевска, Ванеса Тодорова, Зорница, Йоанна, Йохан и Румен и техният ментор в проектните и творчески задачи Йоана Кънчева бяха наградени с почетна грамота и плакет от Общинска фондация «Тома Васильов». За активната си дейност на вдъхновител на учениците и всеотдайността в ежедневната си работа, Г-жа Йоана Кънчева, старши учител по български език и литература в гимназиален етап за втора учебна година в училището, ще да бъде удостоена с плакета на СУ «Георги Бенковска» Учител на годината. С решение на Педагогическия съвет с плакет ще бъде удостоен и инж. Любен Саулски. Наградата Учител на годината му се връчва за активната работа в утвърждаване на профилираното обучение в областта на информационните технологии, за високите стандарти и новаторски подход, които поддържа и прилага в ежедневната си професионална си дейност. Гордеем се с такива почтени, отговорни и посветени учители. През настоящата учебна 2020/2021 година двама наши възпитаници са носители на плакета Ученик на годината – Антонио Краев, зрелостник от паралелката профил „Предприемачество и бизнес”, и Йохан Георгиев, ученик в девети клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки”. Плакетът на Средно училище „Георги Бенковски“ се връчва за отлични постижения в учебния процес, ангажираност в извънкласните и извънучилищните дейности, активно участие в живота на местната общност и утвърждаване на доброто име и авторитета на нашето училище.

Желанието да се се развиваме и израстваме, стремежите ни да бъдем успешни в днешния динамичен и бързо променящ се свят се проектират и във възможностите, които училището ни предлага за прием след завършен седми клас. Предложенията ни за следващата 2021/2022 учебна година са: вече утвърдилата се профилирана паралелка – профил „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети – информатика, информационни технологии, математика и английски език, и професионалната паралелка с прием в две специалности и възможност за придобиване на трета степен на професионална кавлифкация по две професии: професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството, която отново предлагаме с прием за 13 ученици и новото ни предложение за 13 ученици – професия „Финансист“, професия „Застрахователно и осигурително дело“. Профилите и специалностите ни са актуални и ориентирани към нуждите на пазара на труда и създават възможности за успешна реализация на учениците, които се обучават в тях. Часовете по профилирана и професионална подготовка се водят от отлично подготвени специалисти, обучението е с практическа насоченост, а основна цел на подготовката е развитие на инициативност и креативност, на предприемачески дух у учениците, насърчаване на обучение през целия живот и непрекъснато самоусъвършенстване.

Уважаеми учители, ученици и родители, последните месеци, през които всички сме изправени пред редица предизвикателства, а това, което наричаме „училище“ се опитва да се случва както в присъствена среда, така и във виртуалното пространство, през различни мрежи, платформи и комуникационни канали, окончателно се убедих, че училището не е сградата, а общността от ученици, учители и родители и силата на тази общност е в Подкрепата, Партньорството и Приобщаването. Нашият стремеж е да бъдем модерно, приобщаващо и активиращо училище. Училище, което насърчава всяко дете да се развива, да открива талантите си и смелостта да ги следва.

Независимо от трудностите и предизвикателствата, пред които е изправено днес училището, действаме с убеждението, че образованието е най-силният инструмент за промяна. Именно образованието е отговорът на почти всички проблеми, които днес имаме като общество; само инвестицията и грижата за човешкия ресурс, за поколенията, които днес растат, ще ни спасят като нация и държава. С осъзнатост за социално отговорната си мисия, тук учим възпитаниците си, че е необходимо ежедневно с отговорност, ангажираност и търпение, с ентусиазъм и страст да работят, за да случват стремежите си; насърчаваме ги да мечтаят и да вярват, защото мечтите имат силата да променят и защото е по-хубаво и ценно да сме заедно.

Честит празник!

Автор:
Йохан Георгиев
Back to top button