Корнелия Маринова с първа работна среща с норвежка фирма по проекта за външно изкуствено осветление на Ловеч и Дойренци

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова проведе на 26.05.2021 г. първа работна среща за обмен на опит и ноу-хау с Мортен Педерсен, представител на „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД, партньор по проекта „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“.

„ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД е частна компания от Кралство Норвегия с изключително богат опит в работата по сходни проекти, включително с представители на публични органи, за модернизиране на системите за външно изкуствено осветление.
Гости бяха и Константин Георгиев и Пламен Балинов от Lior Tech Ltd., а от екипа на общината участваха инж. Петър Деков – ръководител на проекта, и Нора Петкова, експерт „Информация и комуникация“.

„Ние изключително много разчитаме на този проект, за да дадем повече светлина на населението в Ловеч и Дойренци. Благодарим ви, че въпреки сложната обстановка поради КОВИД 19, пристигнахте. Животът постепенно се нормализира и вие сте доказателство“, каза кметът Корнелия Маринова.

Кметът сподели още какви опасения има поради съществуващото в момента осветление. Тревогите бяха разсеяни от гостите, които обещаха да имаме неутрална бяла светлина. Те показаха какви ще са новите осветителните тела, ще има и демонстрация на лампите на терен.
„Партньори сме и в други подобни проекти в България и ще ви предложа за в бъдеще да продължим да работим и за останалите ваши селища“, каза Мортен Педерсен.

След срещата бе проведена презентация на проекта в приемната на общината в Барокови къщи. Проектът е разработен по Процедура BGENERGY – 2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

За обмяна на опит, познания и добри практики между Община Ловеч и „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД“ ще бъдат проведени още две срещи.
Проектът ще повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в двете населени места и ще подобри условията на живот на населението. Очакват се годишни намаления на емисиите на СО2, годишни енергийни и финансови спестявания за Община Ловеч.

Продължителност на проекта: 18 месеца – от 14.03.2021 г. до 14.09.2022 г. Обща стойност на проекта – 1 172 503 лева, както следва: Финансиране от ЕС – ФМ на ЕИП – 996 627.72 лева. Национално финансиране – 175 875.48 лева.

Back to top button