Противоепидемичен контрол на РЗИ Ловеч

Противоепидемичен контрол
Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 16.10.2022 г. включително е 149 на 100 хил. население, при 145 на 100 хил. население за предходната седмица.
В периода 10.10.2022 – 16.10.2022 година включително в област Ловеч са диагностицирани 87 положителни лица, при 94 за предходния 7 дневен период. Диагностицираните са от 5 общини, няма болни от общините Априлци, Угърчин и Ябланица. През седмицата с диагноза COVID-19 са починали две лица, на стационарно лечение и с придружаващи заболявания.
Диагностицираните и карантинирани като контактни лица са изолирани и поставени под карантина съгласно изискванията на Заповед №РД-01-397/17.08.2022 година на Министъра на здравеопазването.
В периода от 10.10.2022 – 16.10.2022 година включително в област Ловеч са приложени общо 232 дози ваксина, основно бустерни – трета и четвърта доза.

Заболяемостта от остри респираторни инфекции задържа сравнително високо ниво, както и през изминалата седмица. За гр. Ловеч е 210,6 на 10 хиляди население, при 222,4 на 10 хиляди за предходната.

Здравен контрол
За периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 78 проверки на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр..Ловеч,, с.Златна Панега, с.Румянцево, с.Брестница, гр.Троян, с.Малиново, с.Прелом, с.Чифлик, с.Лешница, с.Хлевене, с. Г.Павликени, с. М.Желязна, с. Б.Извор, с. Галата. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба. Спазват се противоепидемичните мерки.
Извършени са 4 проверки в аптеки в гр. Троян, 4 лечебни заведения за извънболнична помощ в селата Борима, Дълбок дол и Радювене, притежаващи разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти и 7 проверки по спазване забраната за тютюнопушене на закрити обществени места в гр. Трроян и с. Борима. Не са констатирани нарушения.
За периода са извършени 16 проверки на въведената забрана за продажба и употреба на диазотен оксид (райски газ) и пълнители за него на лица под 18 години. Проверени са детски градини, ученически общежития и училища с прилежащите им терени и тротоари. Не са установени нарушения.

Източник:
РЗИ Ловеч
Back to top button