Важно! Новото разписание на автобусните превози от и за Ловеч

Община Ловеч от 01.06.2020 г., понеделник, възстановява и променя часовете на някои автобусни превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема, при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването.

Важните промени са, че автобусите по линията Брестово – Къкрина вече ще тръгват в 17.00 часа, вместо в 17л30 часа, както досега. Повече автобуси ще пътуват и по градска линия № 1 в Ловеч – от понеделник до петък сутрин от 06:20 ч. до 12:40 ч. и от 15:45 ч. до 18:40 ч. вечер.

Заповедта на кмета на Община Ловеч е на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие със Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването. С настоящата заповед се прекратява действието на Заповед №З-748/21.05.2020 г.

Ето и пълното разписание:

I. Градски линии

1. Градска линия №1 от понеделник до петък сутрин от 06:20 ч. до 12:40 ч. и от 15:45 ч. до 18:40 ч. вечер.

2. Градските линии №2 и №3 остават от 06:30 ч. до 08:30 ч. сутрин и от 16:30 ч. до 18:30 ч. вечер.

3. Градска линия №4 сутрин в 07:00 ч.; 07:30 ч.; 08:30 ч.; 11:00 ч., 16:00 ч. и в 16:30 ч. от Гозница и в 08:00 ч.; 09:00 ч.; 11:30 ч.; 16:30 ч.: 17:00 ч. и 17:45 ч. от ЖПС.

II. Междуградски линии

1. Луковит

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Луковит в 11:30 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Луковит в 11:30 ч.

2. Плевен

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Плевен в 08:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 11:00 ч. и от Плевен в 12:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Плевен в 14:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 15:00 ч. и от Плевен в 16:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Плевен в 18:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Плевен в 08:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 15:00 ч. и от Плевен в 16:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Плевен в 18:00 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Плевен в 14:00 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 15:00 ч. и от Плевен в 16:00 ч.

3. София – тръгва от АГ Ловеч в 06:00 ч. и от АГ София тръгва в 13:00 ч.

– тръгва от АГ Ловеч в 13:00ч. и от АГ София тръгва в 17:00 ч.

4. Троян

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 08:00 ч. и от Троян в 09:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 16:00 ч. и от Троян в 17:00 ч.

– събота и неделя не пътува.

5. Тетевен

– тръгва от АГ Ловеч в 11.00 ч., и от АГ Тетевен тръгва в 13:00 ч.

– събота и неделя не пътува.

III. Междуселищни линии

1.Баховица

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в07:45 ч. и от Баховица в 08:15 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Баховица в 12:35 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Баховица в 17:35 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Баховица в 19:00 ч.

2. Брестово

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Брестово в 17:40 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Брестово в 17:40 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Брестово в 17:40 ч.

3. Българене, Абланица

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 09:30ч., и от Абланица в 10:00 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 14:30ч., и от Абланица в 15:00 ч.

– събота и неделя не пътува.

4. Горан, Владиня и Дренов

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:15ч., и от Дренов тръгва в 06:55 ч

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00ч., и от Дренов тръгва в 12:40 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:45ч., и от Дренов в 18:30 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Дренов в 08:15 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 16:30 ч. и от Дренов в 17:15 ч.

5. Дойренци

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч., и от Дойренци в 07:00ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч., и от Дойренци в 08:00ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00 ч., и от Дойренци в 12:20ч. (автобуса е обиколен)

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:00 ч., и от Дойренци в 16:00ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч., и от Дойренци в 18:00ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 19:00 ч., и от Дойренци в 06:30ч. на следващия ден.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Дойренци в 16:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 19:00 ч., и от Дойренци в 06:30 ч. на следващия ден.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Дойренци в 16:00 ч.

6. Къкрина

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Брестово в 17:40 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Брестово в 17:40 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Брестово в 17:40 ч.

7. Лисец

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30ч. и от Лисец в 07:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:45 ч. и от Баховица в 08:15 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Лисец в 12:35 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Лисец в 17:35 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Лисец в 07:00 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Лисец в 19:00 ч.

8. Пресяка и Гостиня

– понеделник тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и от Гостиня в 07:00 ч.

– понеделник тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч и от Гостиня в 18:15 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Гостиня в 13:10 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.

– петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.

– петък тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч. и от Гостиня в 08:10 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 11:40 ч. и от Гостиня в 12:10 ч.

8. Радювене

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.

– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.

– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00 ч. и от Радювене в 12:15 ч.

– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 08:10 ч. и от Радювене в 08:35 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.

9. Скобелево

– тръгва от АГ Ловеч сутрин в 07:00 ч., и вечер в 17:30 ч.

10. Славяни

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Славяни в 07:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Славяни в 13:30 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Славяни в 18:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 08:00ч. и от Славяни в 08:30 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч. и от Славяни в 18:00 ч.

11. Слатина

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Слатина в 07:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Слатина в 13:30 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Слатина в 18:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 08:00ч. и от Слатина в 08:30 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч. и от Слатина в 18:00 ч.

12. Сливек, Горно Павликени, Прелом, Малиново, Стефаново

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Малиново тръгва в 07:30 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00ч. и от Малиново тръгва в 14:00ч.

13. Смочан

– понеделник – тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и 17:50 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч., 12:30 ч. и в 17:50 ч.

– петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и в 17:50 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 12:40 ч.

14. Тепава, Деветаки

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Деветаки в 07:15 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Деветаки в 18:15 ч.

15. Умаревци, Йоглав, Дойренци, Александрово, Чавдарци, Крушуна, Кърпачево, Горско Сливово и Летница

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч., и от Летница в 09:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:00 ч. и от Летница в 15:15 ч. – събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Летница в 15:15 ч.

16. Умаревци, Йоглав, Дойренци,Дренов, Владиня и Горан (обиколен автобус)

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00ч. и от Горан в 13:00 ч.

17. Хлевене

– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00ч.и от Хлевене в 07:15 ч.

– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 13:30ч.и от Хлевене в 13:45 ч.

Lovech.bg

Lovech.bg - Актуални новини от Община Ловеч
Back to top button