Какъв е редът за разходки в парк „Стратеш“

Община Ловеч изясни и обяви при какви правила може да се посещава парк „Стратеш“.

      Това стана на заседание на Общинския оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавируса в Община Ловеч, проведено на 27 април сутринта. По-късно кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова на пресконференция съобщи за своята заповед.

      По своята същност тя не се различава от приетото в другите градове у нас. Ето и самия документ:

 

1.Считано от 27.04.2020 г. допускам посещенията в парк „Стратеш“ при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки:

  • От деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 ч. до 18,30 часа;
  • Собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 часа и след 18,30 часа.

2.При посещенията в парк „Стратеш“ да се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

3.Създавам следната организация по прилагане на Заповед № РД-01- 239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за посещения на парк „Стратеш“:

            

 –  Посетителите да влизат и излизат от парка само от подхода, находящ се до хотел „Стратеш“;

–  Носенето на предпазни маски е задължително;

– При движение в парка посетителите да спазват дистанция от 2,5 м. спрямо други семейства;

– Посетителите да се движат само по алеите;

– Посетителите да избягват докосване на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

– При разходка на домашни кучета, собствениците да използват повод и задължително да почистват след тях;

– Забранявам употребата на алкохол на територията на парка.

4.Възлагам на директора на Зоопарк – Ловеч да следи за спазването на Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването от посетителите в Зоопарк- Ловеч.

Възлагам на служителите на отдел „Контрол и сигурност“ да следят за спазването на Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и настоящата заповед, като дават указания и информация на посетителите. При установяване на нарушения да съставят протоколи за предупреждение и актове за установяване на административни нарушения за нарушаване на въведени противоепидемични мерки, при необходимост със съдействието на органите на МВР.

Заповедта е  на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето.

 

Източник:
Община Ловеч, пресцентър

Свързани статии

Back to top button