Регионален форум по НП на МОН Иновации в действие

Регионален форум по Национална програма на МОН Иновации в действие, организиран от РУО и СУ «Васил Левски» – Троян

Back to top button