Регионалната служба по заетостта с краткосрочни мерки

краткосрочни мерки за запазване и възстановяване на заетостта заради кризата с COVID-19

Регионалната служба по заетостта с краткосрочни мерки за запазване и възстановяване на заетостта заради кризата с COVID-19

Събитията, породени от кризата с COVID-19, поставиха като приоритет в дейността на Регионалната служба по заетостта в Ловеч реализирането на краткосрочните мерки за запазване и възстановяване на заетостта. Това коментира днес на заседанието на областния съвет за тристранно сътрудничество директорът на службата Цецко Ангелов. В тази връзка през годината е продължило изпълнението на следващите етапи от мярката „60/40”, проектите „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, „Заетост за теб” и „Запази ме”, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
През различните етапи от прилагане на мярката „60/40“ са подкрепени 271 работодатели от област Ловеч за запазване заетостта на 5575 техни работници и служители. Само през тази година е запазена заетостта на 3042-ама, работещи в 118 фирми в областта. За периода на прием на заявления по прокт „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ компенсации от 290 лв са получили 188 работници от 20 фирми. През периода на реализация на проекта „Запази ме“ е предоставена подкрепа за запазване на заетостта на 683-има в предприятия, директно преустановили дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. Целта на проекта „Заетост за теб“ е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникнлата пандемия и разпространението на COVID-19. Сключените договори с работодатели от област Ловеч са 334 за 923 работни места.

Back to top button