РИОСВ – Плевен, издаде предписание на Община Ловеч заради нерегламентирани сметища

РИОСВ – Плевен, издаде предписание на Община Ловеч за почистване на нерегламентирани сметища край града, съобщава Даниела Балабанова, БТА.

Инспектори от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Плевен, установиха две нерегламентирани сметища край Ловеч, в близост до Регионалното депо за неопасни отпадъци. Това стана след проверка на екоинспекцията по сигнал на журналисти.
От предоставения на БТА констативен протокол от инспекцията става известно, че нерегламентираните сметища са на три терена – два общинска собственост и един стопанисван от Държавно горско стопанство – Ловеч.
Констатирано е наличие на изкопни земни маси, отпадъци от строителство и събаряне, смесени битови и едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба гуми, пластмасови компоненти от разкомплектовани от излезли от употреба превозни средства.
На кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова е връчено предписание за почистване на нерегламентираните замърсявания с отпадъци от терените в едномесечен срок.
Предстои съставяне на акт, посочиха от РИОСВ – Плевен.

Източник:
бта
Back to top button