РЗИ – Ловеч извърши проверки на учебни заведения

РЗИ – Ловеч извърши проверки на детски и учебни заведения в населени места с режимно водоснабдяване

Инспектори от РЗИ – Ловеч са извършили 6 проверки на детски и учебни заведения в населени места с въведено режимно водоснабдяване към 31.12.2019г. на територията на област Ловеч: община Летница – село Горско Сливово, община Ловеч – селата Прелом и Малиново,  сeло Глогово и в  тетевенския квартал Полатен.

Проверките са насочени за стриктно спазване на всички здравно хигиенни изисквания при експлоатация. Установено е, че в населените места е възстановено водоподаването без селата Глогово и Прелом.

В Глогово в детското и учебно заведение са изградени хидрофорни уредби. На директорите на двете заведения са издадени предписания за периодично почистване и дезинфекция на хидрофорната система и обеззаразяване на водата с биоцидни препарати.

В Прелом продължава режимното водоподаване, като вода се осигурява чрез водоноска. Взета е проба за контролно изследване на водата от водоноската – отговаря на изискванията на Наредба №9/2001г. за качествата на водата за питейно битови цели.

Изследвани са и 4 проби вода от плувни басейни от с. Чифлик.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода от плувните басейни съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Свързани статии

Back to top button