С грижа за глухи и сляпо-глухи лица в община Троян

След подписване на споразумение между община Троян и Столична община, общинската администрация Троян ще има възможност за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица на място в Центъра за административно обслужване. Предстои да се обособи гише, разпознаваемо за глухото или сляпо-глухото лице, което ще е оборудвано с техническо средство за осъществяване на онлайн връзка с контактния център на Столична община за извършване на превода.

Тази стъпка е в изпълнение на Закона за българския жестов език, който указва на ръководителите на административни структури в системата на изпълнителната власт и кметовете на общини да създадат условия за извършването на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица.

В тази връзка на 03.01.2023 г. Столична община, чрез Национално сдружение на общините в РБългария, отправи предложение за сътрудничество към общините в България, в това число и към община Троян, за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица“.

Кметът на община Троян г-жа Донка Михайлова внесе предложение до ОбС Троян за заседанието на 26.01.2023 г. за даване на съгласие за сътрудничество със Столична община за изпълнение на споделени услуги, съгласно разпоредбите на ЗМСМА.
Целите, които са заложени в споразумението, са за постигане на:
1. подобряване на качеството на предоставяните услуги от взаимен интерес;
2. постигане на по-ефективно разходване на финансовите и административните ресурси на общината;
3. оптимизиране на разходите на общината и подобряване на финансовото състояние на общината;
4. стандартизиране и оптимизиране на работните процеси чрез реализиране на икономически ползи, произлизащи от икономии от мащаба и/или разделението на труда;
Разработен е конкретен механизъм за работа. При заявяване на административно обслужване на глухо или сляпо-глухо лице, от служителя от общинската администрация стартира видео разговор чрез Вайбър към преводача. След осъществяване на връзка служителят провежда административното обслужване на глухото/сляпо-глухото лице с помощта на устройството, на което се визуалиира преводачът, който осъществява превода на български жестов език.

Troyan.bg

troyan.bg - Актуални новини от Община Троян
Back to top button