Съюзът на съдиите в България (ССБ) иска защита от медийни атаки

Повод за позицията на съсловната организация са зачестилите публикации срещу Антоанета Симеонова - съдия в Районния съд в Троян, и Владислава Цариградска - съдия в Районния съд в Луковит

Съюзът на съдиите в България (ССБ) излезе със становище до съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в защита на магистрати от медийни атаки по техен адрес. Повод за позицията на съсловната организация са зачестилите публикации срещу Антоанета Симеонова – съдия в Районния съд в Троян, и Владислава Цариградска – съдия в Районния съд в Луковит.

Професионалната организация предлага Симеонова, Цариградска и всички останали засегнати съдии да бъдат изслушани в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, а кадровият орган от своя страна да инициира системни мерки за защита на магистратите, подложени на медийни и институционални атаки.

„Съюзът на съдиите в България наблюдава с тревога тенденцията за засилване на злонамерени медийни атаки срещу отделни съдии и цели съдилища по повод съдебни производства, решения и присъди по конкретни дела“, пишат от съсловната организация.

Те припомнят, че медиите са длъжни да информират обществото за работата на съда обективно и при зачитане на независимостта на съдиите да решават делата по вътрешно убеждение и въз основа на закона, както и че конституцията забранява правото на изразяване на мнение, включително чрез средствата за масова информация, да се използва за накърняване на правата и доброто име на човек, за разпалване на вражда или призоваване към насилие над личността.

„Още по-опасно за правовия ред е, когато обект на посегателство е съдия в професионалното му качество“, алармират от съсловната организация. Те цитират становище на Консултативния съвет на европейските съдии, в което се посочва, че когато отделен съдия бива предизвикан или атакуван от медиите (или от политически или други обществени фигури чрез медиите) по повод, свързан с правораздаването, имайки предвид задължението на съдиите да бъдат въздържани, съответният съдия трябва да се въздържа от реакции по същите канали.

„В такива случаи защитата на личните права на съдията не е негова грижа, а на българската държава. Държавата защитава съдиите, прокурорите и следователите при изпълнение на техните служебни задължения – чл. 216, ал. 1 от Закона за съдебната власт, а първата линия на защита трябва да изгради Висшият съдебен съвет, в частност съдийската колегия“, посочват от Съюза на съдиите в България.

„Отчетливо е свързана кризата на доверието в съдебната власт с неспособността й да се противопостави на негативни кампании, водени от заинтересовани лица и институции, преследващи собствени политически или други цели“, подчертават от съсловната организация.

От Съюза на съдиите в България са изготвили и медиен мониторинг и анализ на тема „Атаките към съда“ и допълват, че задълбоченият професионален анализ показва общата мрачна картина на системно рушене на авторитета на съда, на уронване на честта и личното достойнство на съдии, на заплахи с насилие над личността на съдии и членове на техните семейства.

Източник:
Дневник

Свързани статии

Back to top button