Седем решения на общинските съвети са върнати през 2021 г.

Седем решения на общинските съвети са върнати от областния управител през 2021 г., съобщават от областната администрация в Ловеч.

Със заповеди на областния управител през миналата година са върнати седем решения на общинските съвети. Това сочи докладът на Комисията по законосъобразност на актовете на общинските съвети от област Ловеч.
За ново обсъждане са върнати три решения на общински съвет – Ловеч, две на общински съвет – Луковит, и две на общински съвет – Троян.
116 са проведените заседания на осемте общински съвета в областта, а взетите решения 1487. По всички тях Комисията по законосъобразност е осъществила контрол при стриктно спазване на законоустановените срокове.
Дейността на експертите от комисията бе изтъкната като един от приоритетите на областния управител Виктор Стойчев за тази година. Те ще присъстват на сесиите, на които предстои да се вземат важни за гражданите решения, а при изключителна важност на решението присъствието ще е лично на областния управител или на неговия заместник.

Back to top button