Шестима служители от областната администрация в Ловеч ще се включат в работните групи на националната оперативна координационна група

Шестима служители от областна администрация – Ловеч, предлага за включване в работните групи на националната оперативна координационна група областният управител Виктор Стойчев. Оперативната координационна група е създадена със заповед на министър-председателя със задача да осъществява оптимално планиране, организиране, управление, координиране и контрол на дейностите за евакуиране, посрещане, настаняване и осигуряване на необходимото медицинско и друго обслужване на лицата, влезли на територията на България вследствие на войната в Украйна.

За подпомагане на оперативната координационна група с информация и предложения и да управляват координирано действията на институциите, организациите, гражданските и бизнес организациите и доброволците се създават и шест междуведомствени работни групи: „Граничен контрол, влизане в страната и производство за международна или временна закрила“, „Транспорт“, „Настаняване“, „Социални въпроси“, „Заетост“ и  „Публична информация и връзки с обществеността“.

Излъчването на шестимата служители като представители на областната администрация в работните групи е в изпълнение на заповедта на министър-председателя за създаване на оперативната координационна група. Днес в Министерски съвет ще се проведе нейната първа среща с участието на ръководителите на работните групи.

Back to top button