Служители на РИОСВ – Плевен съставиха акт в Ловеч за нарушаване Закона за управление на отпадъците

Служители на сектор «Противодействие на икономическата престъпност» при ОД МВР-Ловеч и представители на Регионални инспекции по околна среда –   РИОСВ – Плевен, са извършили проверка на обект в Северна индустриална зона-Ловеч, където са установили да се съхраняват излезли от употреба моторни превозни средства без необходимото издадено разрешение от регионалната инспекция за извършване на такава дейност, се посочва в информацията от областната дирекция на полицията.

По случая е образувано досъдебно производство по чл.234 б от Нaказателния кодекс , който гласи следното:  Който изкупува или извършва търговска дейност с отпадъци от черни или цветни метали без лиценз, който се изисква по нормативен акт, или в негово нарушение, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от две хиляди до петдесет хиляди лева, както и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7.
(2) Отпадъците, предмет на деянието по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени, се присъжда тяхната равностойност.

От служителите на РИОСВ-Плевен е извършена проверка съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. Съставен е констативен протокол с последващо съставяне на акт по ЗУО.

 

Back to top button