Списък на допуснатите кандидати за длъжността „директор“на общински училища

Преди минути  бе официално оповестен  списъкът на  на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор“ на общински училища на територията на област Ловеч, обявен със Заповед № РД-10-166/03.06.2020 г. на началника на РУО – Ловеч.

Комисията по допускане на кандидатите до конкурс, назначена със Заповед № РД-10-
217/03.07.2020 г. на началника на РУО – Ловеч, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:
За СУ „Бачо Киро“ гр. – Летница
1. Татяна Моврадинова
За ППМГ – гр. Ловеч
1. Миглена Ганчева
2. Венцеслав Георгиев
За ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. – Луковит
1. Антоанета Нечева
За СУ „Васил Левски“ гр. – Троян
1. Ангел Балев
2. Цветлина Митева
За СУ „Васил Левски“ гр. – Ябланица
1. Цветелина Вълчева
II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
III. Дата, час за започване и място на провежда
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 27.07.2020 г. в 10.00 часа за решаване на
писмен изпит – тест в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч,
ул. „Търговска“ № 61, етаж втори, стая № 216.Списък на допуснатите кандидати за длъжността „директор“на общински училища

Източник:
РУО- Ловеч
Тагове
Back to top button
Close