Списък на пунктовете за ваксини за област Ловеч

кСписък на логистичните пунктове за областта  за раздаване на ваксините

В изпълнение на Заповед №РД-01-350/17.05.2021г. на министъра на здравеопазването за оптимизиране на процеса по раздаване на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари на територията на област Ловеч e създадена следната организация:

Ваксините ще се предоставят всеки понеделник в логистичен пункт във всяка община на територията на Област Ловеч на база предварително заявени от всеки общопрактикуващ лекар количества и вид на ваксината, в зависимост от наличностите.

Ваксините ще се транспортират от органите на МВР за общините Троян, Априлци, Луковит, Тетевен, Ябланица, Летница и Угърчин. Заявката си ОПЛ могат да получават при стриктно спазване на хладилна верига по време на транспорт и съхранение на ваксините от 12.00 часа.

СПИСЪК НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ПУНКТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

– за Община Ловеч – „Надзор на заразните болести“, имунизационен кабинет на РЗИ-Ловеч всеки понеделник от 13.00 ч. до 16.00 ч. – тел. 068/69-94-28

-за община Троян от АГП ПМП „Здраве“ ООД гр. Троян, ул.“Радецки “ № 30 ет. 1, д-р Мариела Иванова – тел. 0888695429;

-за община Априлци – гр. Априлци, ул. “В. Левски” №86 А, ет.2 – АГП ПМП Д-р Елена Христова-Цочева, тел. 0898761084;

-за община Луковит – гр. Луковит ул. „Княз Борис I“ № 52 – АИП ПМП Д-р Валентина Господинова – тел. 0887787141;

– за община Тетевен – гр. Тетевен, ул. „Петрахиля“ № 1, ет. 3 – Йонка Николова – инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ РЗИ Ловеч, тел. 0885292833;

– община Ябланица – гр. Ябланица – гр. Ябланица ул. “Кирил и Методий” 7, ет.1, АИП ПМП Д-р Ралчовски , тел. 0888998494;

– за община Угърчин – гр. Угърчин, пл. “Свобода” №3 АИП ПМП – м.ф. Калина Екова, тел. 0877503516;

– за община Летница – гр. Летница – гр. Летница, ул. “Бачо Киро” №24, ет.1, каб. № 5 АИП ПМП Д-р П. Христова тел. 0888547342;

Списък на пунктовете за ваксини в област Ловеч

Back to top button