Среща за държавния план прием за учебната 2023/24 година в Троян

Предварителна работна среща за определяне на профилите и професиите, по които ще се осъществява държавния план – прием за учебната 2023/2024 година се проведе на 19.12. 2022 г. в салона на Община Троян.

На събитието, организирано от РУО – Ловеч и Община Троян, присъстваха инж. Светослав Славчев – областен управител на област Ловеч, г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян, д-р Иваничка Буровска – Началник на РУО – Ловеч, директори на средните училища в община Троян, които предлагат обучение след основно образование, директора на Бюрото по труда – г-жа Ивелина Радева, представители на местния бизнес и на Общинска администрация.

След обсъждане на училищно ниво, съгласно изискванията на МОН за ориентиране към STEM специалности и повече професионални паралелки, училищата трябва да изготвят своите окончателни предложения до началото на м. януари .

Очаква се през следващата учебна година да се реализират 8 паралелки, колкото са реализирани и през миналата учебна година при среден брой от 22 ученици. Броят на завършващите седмокласници е достатъчен за потенциалното реализиране на първоначалните намерения на училищата. Промяна в приема си предлага единствено ПГМЕТ „Акад. А. Балевски“ – Троян, която отново предлага специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, предвид нарастващите потребности от кадри в сферата на социалните услуги. Другите специалности, които традиционно се предлагат в ПГМЕТ са: „Експлоатация на автомобилния транспорт“, „Мебелно производство“ и „Машини и системи с ЦПУ“. За новата специалност ще се търсят възможности от държавния бюджет за обучение в дуална форма във втори гимназиален етап, тъй като практическото обучение в реална работна среда ще се осъществява в общински структури. Предимството на дуалната форма са гарантираните стипендии и сигурните работни места за най-добрите в професията.

СУ„Св. Климент Охридски“ също предлага професионална паралелка с практическо обучение по професията „Икономист – информатик“ с учебна практика във фирмата TSD SERVICES, както и прием в профил „Математически“ с интензивно изучаване на английски език.

СУ „Васил Левски“- Троян запазва традиционния си прием в профилите „Чужди езици“, „Софтуери и хардуерни науки“ и професионалната паралелка „Организация на хотелиерството“.

СУ„Васил Левски“ – с. Черни Осъм отново ще предложи единствената за страната професия „Планински водач“, уникална както за страната, така и за региона ни. Професията е защитена и привлича кандидатстващи ученици и от други области. Г-жа Русенова – заместник – кмет на община Троян, подкрепи направените предложения, съобразени с материалната база и възможностите на училищата и изрази съжаление за неосъществения прием в специалност „Социални дейности“, предвид нарастващата потребност от кадри в социалната сфера. Г-жа Радевска, директор на Бюро по труда, предложи да се поднови инициативата „Училище и бизнес – ръка за ръка“, където Бюрото по труда да се включи в ролята си на посредник между училищата и бизнеса в региона. Стартиращата IT фирма „Топия Брос“ предложи обучение по програмиране на видеоигри за ученици, което ще бъде обсъдено на работна среща в началото на настъпващата 2023 г.

Областният управител, оцени високо диалогичността на срещата и балансираните предложения за държавен план – прием в Община Троян, а г-жа Михайлова пожела успех на кандидатстващите седмокласници, а на училищата – спокойна учебна година!

Back to top button