В СУ „Георги Бенковски“-Тетевен се проведе Ден на ученическото самоуправление

За втора поредна година в Средно училище „Георги Бенковски“- гр. Тетевен, се проведе Ден на ученическото самоуправление.

Всички длъжности в училището се изпълняваха от ученици, които влязоха в ролята на преподаватели, управленци и непедагогически персонал.

В рамките на инициативата те имаха възможността да организират учебния процес, както и да решават проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности, подкрепени от своите учителите – техни ментори.

В кабинета на директора се разпореждаше млад управленец, а от кабинета на заместник-директора – красива, амбициозна и строга дама, които прецизно проследиха учебния процес през целия ден.

Някои от часовете бяха посетени от тях и от главния учител, който координираше дейностите в Деня на ученическотосамоуправление.

Целта на всяко ученическо самоуправление е да се усвоят знания, умения и компетенции. Да се разбере по-добре същността на образователно-възпитателния процес от учениците. Да станат по-отговорни, дисциплинирани и толерантни.

Ученическото самоуправление обхвана учениците от прогимназиален и гимназиален етап. Изготви се режим, списък на участващите, сценарий, баджове за всички ученици, ангажирани в самоуправлението.

За 10 минути в кабинета на директора се проведе работна среща, на която се изясни целта на събитието. Ученикът-директор представи своите помощници. Прикани всички да заповядат и да заемат местата си, пожела им приятна и ползотворна работа. След което всеки влезе в съответната си роля.

В края на работния ден се проведе заключителна среща в учителската стая. Сподели се опит и впечатления от извършената дейност.

Въпреки, че Тетевенската гимназия е на над 100 години, в този ден тя е толкова крехка, млада, невинна, красива и усмихната.

А денят беше прекрасен – Ден на ученическото самоуправление!

Автор:
Йохан Георгиев
Back to top button