Техническият колеж в Ловеч набира студенти

В Технически колеж – Ловеч, към Технически университет – Габрово, се провежда обучение на студенти във висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ в три акредитирани професионални направления и следните специалности:

Автомобилно машиностроене (AM)
Машиностроене (М)
Електротехника (Е)
Компютърни системи и технологии (КСТ)

Технически колеж – Ловеч разполага с добре структурирана и обезпечена материална база – учебен корпус, лаборатории и компютърни зали, учебни работилници, библиотеки, столова и студентско общежитие.
Практическото обучение се провежда във фирми в град Ловеч и региона.

В процеса на обучението си студентите имат възможности:
Гъвкави форми на обучение в реална среда
Провеждане на учебни практики във фирми в града и региона
Студентско общежитие
Възможност за отдалечена форма на обучение
Получаване на стипендия
Подпомагане на млади родители и социално слаби студенти
Участие в проекти и програми
Успешна реализация по специалността
Приемът се извършва по документи всеки работен ден в сградата на Технически колеж Ловеч

гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. “Съйко Съев” № 31
телефони: 087 994 66 97 и 0879 946 699
е-поща: tklovech@mail.bg www. tklovech@tugab.bg

Lovech.bg

Lovech.bg - Актуални новини от Община Ловеч
Back to top button