Традиционните танци на Лисец – за вписване в „Живи човешки съкровища – България”

Традиционните танци и детски игри на Лисец областната кандидатура за вписване в Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г.

Областната кандидатура за вписване в Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г. са традиционните танци и детски игри на Групата за автентични танци при Народно читалище „Светлина – 1927 г.“ – „Един век – Маджарица, Чушмерджан, Кривици и Коцина“.

Тя бе определена вчера от експертна комисия, включваща представители на областната администрация, Националния съвет за нематериално културно наследство към БАН, Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека и Регионалния експертно-консултантски информационен център в Ловеч.

Две бяха постъпилите на областно ниво кандидатури – ритуалът „Гроанки“, изпълняван от Група за автентичен фолклор „Тарамбера“ при Народно читалище „Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене, и „Един век – Маджарица, Чушмерджан, Кривици и Коцина“.

Комисията открои силните страни на избраната кандидатура: жизненост на традицията – изпълнява се от всички членове на общността повече от 50 години, работи се за запазване на традицията през годините – участия във фестивали, местни и национални събори, приемственост – участват хора от различни поколения, предава се в семейството, специфика на танците – отличават се от заобикалящите ги общности в региона – автентична носия, стъпки с приплъзване, хват на ръцете на „леса“.

„Живи човешки съкровища – България” е национална система за съхраняване на традициите и културата,  част от пилотна програма на ЮНЕСКО, която тръгна у нас през 2008 г. Целта на програмата на ЮНЕСКО е да се съхрани нематериалното културно наследство и за бъдещите поколения. Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.

През юли национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

Нестинарството в с. Българе, пернишкият празник Сурва, врачанските калушари и чипровските килими са сред обичаите, които са поставени под закрилата на държавата.

Източник:
Област Ловеч
Back to top button