Трети студент провежда практическото си обучение в областната администрация в Ловеч

Трети студент за тази година провежда практическото си обучение в областната администрация в Ловеч. Администрацията е обучаваща организация по проекта на Министерството на образованието и науката „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За включване в практическото обучение могат да кандидатстват действащи студенти от висшите училища – партньори по проекта, включени в регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН.

С удовлетворение приемаме тази млади хора, като целта ни е да улесним прехода им от образователната институция към работното място, да помогнем за успешната реализация на младите хора на трудовия пазар в областта и да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането, коментира областният управител инж. Светослав Славчев. Той лично посрещна студента Слав Даков, който за втори път е предпочел да проведе практическото си обучение тук.

Младият мъж е дипломиран бакалавър от Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, със специалност „Застраховане и социални дейности“ и през 2017 г. е имал обучение в областната администрация. В момента е студент в магистърска програма, пак в Академията в Свищов, по специалността „Финансов мениджмънт“. Сегашната му практика е като експерт „Държавна собственост“ с ментор Галя Бочева. Прави го, за да получи практически опит, да се запознае повече с държавната администрация и с дейностите, извършвани от нея.

Обучението се провежда в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда, като изпълняваните задачи са по нарочно изготвена програма.

При успешно приключила и потвърдена практика студентът получава от висшето си училище удостоверение и стипендия в размер на 600 лева.

Преди Слав във фаза 2 на проекта практическо обучение в областната администрация тази година са провели още двама студенти от Стопанската академия в Свищов. Сега са обявени и нови позиции за студенти като експерти в областта на държавната собственост, административно-правното обслужване и експерти по проекти и програми.

Проектът на МОН „Студентски практики – фаза 2“ е със срок на изпълнение от януари м. г. до май 2023 г.

Областната администрация вече има успешен опит във фаза 1 на проекта, по него практика са провели 15 студенти от шест висши учебни заведения.

Подробности за проекта и начина на кандидатстване може да видите тук: https://praktiki.mon.bg/pages/infostudent

Автор:
Даниела Коларова
Прочетете също:
Close
Back to top button