Третират площи в землището на Плевен от 05 до 10.04.2020 г.

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Плевен уведомява собствениците на пчелни семейства, че ще се извърши третиране на свободни площи в местностите Тръстара, Дедковец и Бъчвата в землището на гр. Плевен.
Третирането ще се извърши с препарат „Тайфун СЛ”, закупен от „999 – Ив.Асенов” ЕООД.

Растителнозащитните практики ще се извършат от 05.04.2020 г. до 10.04.2020 г., включително, от 08.00 до 22.00 часа.

В същия период ще се проведе третиране на пшеница с цел подхранване в местности Липачката, Чаира и Габровец в землището на Плевен. Обработката ще се извърши с препарат „Корида 75 ВДГ”, закупен от „999 – Ив. Асенов” ЕООД.

За повече информация: телефони за връзка 06324/ 2214.

Източник:
Община Плевен

Свързани статии

Back to top button