Кметът на Троян и представители на двете болници представиха възможностите за кариерно развитие в общината пред студенти от Медицински университет – Плевен

Заедно с управителя на СБАЛББ д-р Цветомила Дудевска и с д-р Красимир Маринов, началник на отделение “Вътрешни болести” в МБАЛ – Троян, Кметът на Троян, г-жа Донка Михайлова, представи в Медицински университет – Плевен възможностите за кариерно развитие на кадри в сектор “Здравеопазване”, които общината предлага. На срещата, осъществена с любезното домакинство на ректора на университета проф. д-р Добромир Димитров, д.м.н., присъстваха над 120 студенти по медицина и здравни грижи (медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори) и голяма част от академичното ръководството на висшето учебно заведение.

Г-жа Михайлова разказа на бъдещите медици за дейността на Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ и за допълнителния социален пакет, предлаган от Община Троян на тези от тях, които пожелаят да започнат работа на територията на общината.

Кметът специално акцентира върху нуждата от медицински персонал и в динамично развиващата се сфера на социалните услуги, подчертавайки факта, че от началото на нейното управление, броят на предоставяните услугите е нараснал от една на девет. Допълнително по проекти се предоставят още 4 социални услуги, като предстои разкриване на нови три, за които следващите месеци ще се търси персонал, включително медицински.

Студентите с интерес изслушаха и презентациите на МБАЛ – Троян и Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести, представящи възможностите за провеждане на стаж и за започване на работа в двете болнични заведения.

Темата за недостига на кадри в сектор здравеопазване отдавна стои на дневен ред, не само на местно, но и на национално ниво. Чрез дейността на създадения през 2017 г. Фонд за подкрепа на кадри в сектор „Здравеопазване“ в Община Троян, който следва модела на изпитаната в миналото практика за привличане на млади специалисти в организациите чрез отпускане на стипендия, Община Троян се опитва да предложи решение на наболелия проблем.

Първият успешно завършил обучението си стипендиант на Фонда започна работа в МБАЛ „Д-р Георги Стоев-Шварц“, Троян през месец септември миналата година, а още двама студенти по медицина получават подпомагане, като се очаква да започнат работа в близките няколко години.

Финансовото подпомагане се осъществява под формата на ежемесечни стипендии за съответната учебна година, в размер на 60 % от минималната работна заплата в страната, а стипендиантът се задължава да работи в някое от двете болнични заведения в града за срок, не по-кратък от времето, през което е получавал стипендия.

Приемът на документи, от страна на желаещите да се възползват от възможностите, които Фондът за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ на Община Троян осигурява, е целогодишен. Подробна информация може да бъде открита в прикачения файл.

Чрез прилагането на тази практика не само болничните заведения имат възможност да привлекат дефицитни специалисти, но и младите медици получават финансова помощ за завършване на образованието си и гаранция, че ще започнат работа по специалността си.

Back to top button