Учителите ще получават по 15 лева за проведен час за допълнително обучение

Подписан е анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование

Учителите ще получават по 15 лева за проведен час за допълнително обучение и компенсиране на липсата на взаимодействие с ученици, които учат несинхронно от разстояние в електронна среда.

Това предвижда анекс към Колективния трудов договор /КТД/ за системата на предучилищното и училищното образование, който бе подписан от социалните партньори на Министерството на образованието и науката, съобщи пресцентърът на МОН.

Досега такова възнаграждение бе предвидено само за учителите, които провеждат допълнително обучение на ученици, отсъствали повече от 10 учебни дни от училище поради заболяване, както и за консултиране на такива, които са в самостоятелна форма на обучение по здравословни причини.

На всички работещи в образователни институции, които са преболедували инфекция от COVID-19, ще се осигурят 10 дни платен отпуск допълнително над договорения с работодателя. Средствата за учителите, които заместват свои колеги в отпуск, се осигуряват от Националната програма „Без свободен час“.
Работодателите ще изплащат допълнителни 30 лева месечно за компенсиране на разходите за консумативи, направени за обучение от разстояние.

Увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности по образованието за 2021 г. в размер на 417,8 млн. лв. ще доведе до подобряване на социалния статус на заетите в системата чрез увеличение на индивидуалните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал, както и за осигурителни вноски за сметка на работодателя. 57,8 млн. лв. ще са за увеличението на заплатите на непедагогическия персонал с не по-малко от 10 процента, в т.ч. и за достигане на минималната работна заплата за страната, информират от МОН.

Източник:
БТА

Свързани статии

Back to top button