Удължиха ваканцията на троянските ученици

Детските градини и детска ясла работят със засилен филтър на входа

Съгласно писмо на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч, с изх. №03-15-82/ 11.03.2020 г., се удължава срокът за неучебни занятия на територията на област Ловеч до 13.03.2020 г.Удължиха ваканцията на троянските ученици

Детските градини и детска ясла работят със засилен филтър на входа за проверка на здравословното състояние на децата и персонала. Остават работещи и кухнята-майка и Детска млечна кухня.

Временният оперативен щаб взе решение за отмяна на пазара в четвъртък.

Кметът Донка Михайлова разпореди въвеждането на стриктен контрол на пропускателния режим в сградите на Община Троян, който е в сила от 09.03.2020 г. Отменени са приемните дни на Кмета на Общината до 23.03.2020 г. При необходимост, гражданите може да се свързват с администрацията на телефоните 0670/68009 и/ или 0670/68050. В Центъра за услуги на гражданите са въведени ограничения от 1 м. за разстоянието между служителите и обслужваните лица.

Припомняме, че за свое удобство хората могат да използват и електронните услуги, предлагани от администрацията, включително и онлайн разплащания на местни данъци и такси чрез Epay.bg. Осигурено е необходимото към момента количество дезинфекционни средства за подове, повърхности и ръце на спиртна основа, като редовно се извършва дезинфекция на подове и повърхности (дръжки на врати, смесители на мивки и др.).

В заповедта на кмета Михайлова се казва още „Служителите на Община Троян, второстепенни разпоредители, служители и работници на ОП „Комунални услуги – Троян“ и служители на търговските дружества с общинско участие да бъдат пряко отговорни за здравето и собственото си състояние, като при първи симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да се обърнат към ОПЛ.“

Напомняме, че хората, които усетят отпадналост, симптоми на кашлица, повишена телесна температура, болки в гърлото и други сходни неразположения, следва да се свържат със своя лекуващ лекар, за предприемане на съответните мерки и запазване своето здраве и това на околните. Ръководителите на структурни звена в администрацията следва да не допускат болни служители на работа.

В сградите на общинската администрация – Община Троян, сградите на ул. „Любен Каравелов“ 42, ул. „Г.С.Раковски“ 55 и Информационно-културен център-Троян се извършва регулярно хигиенизиране, проветрява се и се дезинфекцира. Санитарните помещения са снабдени с дезинфектанти и напомнящи указателни табели за измиване на ръцете. Служителите на администрацията ще следят още да не се допуска струпване на голям брой лица в помещенията за административно обслужване, а изчакването да се осъществява на място с осигурено добро проветряване.

Всички предприети мерки са с цел запазване здравето на жителите на общината и информираност за грижите, които всеки следва да полага за своята хигиена и защита. Община Троян призовава хората за спокойствие и отговорно отношение.

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч е разкрила телефони за въпроси и отговори относно COVID-19: телефон за контакт на граждани в работни дни 068/69-94-36 д-р С. Иванова; 068/69-94-28 д-р Д. Дочева.

Back to top button