Висока удовлетвореност от административното обслужване отчитат потребителите на услугите на областната администрация

Отлични резултати и висока удовлетвореност на потребителите се отчита в годишния доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г. на областната администрация. Информацията, която се събира, е с фокус върху качественото административно обслужване и неговото усъвършенстване. Анализът й позволява да бъдат подобрени процесите и услугите по начин, който удовлетворява потребителите.

Измерването на удовлетвореността е направено чрез анкетни проучвания, провеждане на консултации със служителите, анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали, анализ на медийни публикации, осигуряване на постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно време и осигуряване на приемно време за граждани и организации.

От анкетите става ясно, че потребителите лесно намират информация за предлаганите услуги, тя е ясна, изчерпателна и точна, обслужването става бързо – в рамките на десет минути, качеството е отлично, а услугата изпълнена в срок. Предложения за подобряване на дейността на Центъра за административно обслужване (ЦАО) не са постъпили, но пък има поощрителни коментари: „Обслужването е на професионално ниво“, „Без никакви забележки“, „Доволна съм!“, „Нямам препоръки, всичко е отлично организирано“.

Ани Стоянова

Неформална обратна връзка от потребителите е получена и чрез служителите – метод, при който се използват възприятията и впечатленията на служителите, контактуващи ежедневно с потребителите в хода на административното обслужване. Интервюираните по този метод служители на базата на прекия си поглед също са поставили висока оценка на удовлетвореността от качеството и времето на обслужване, създадените условия за достъпност на ЦАО, добрата координация и комуникация между служителите от бек офиса (специализираната администрация) и ЦАО, вежливост и любезност.

Друг показател за високата удовлетвореност е още липсата на постъпили сигнали, жалби и предложения във връзка с административното обслужване. Затова пък са получени похвали, които са отчетени и при годишното оценяване на изпълнението на длъжността на служителите.

Йоана Вълкова
Йоана Вълкова

9981 са документите, заведени като входяща и изходяща кореспонденция в деловодната система за миналата година, извършени са 1080 административни услуги, отговорено е на 522 запитвания на граждани, обработени са 587 документа по изборния процес и 206 протокола на общински съвети, публикувани са 455 новини.

Основният извод, направен в годишния доклад, е, че областната администрация е показала отлична работа в екип, висок професионализъм, ангажираност и компетентност при изпълнение на задачите, извършвала е качествено административно обслужване и е работила за неговото усъвършенстване.

Областният управител Виктор Стойчев благодари на екипа си за положените усилия и доброто отношение към потребителите през 2021 г., за креативността и отговорността. Той увери, че и през настоящата година областната администрация ще продължи да работи с лице към хората, ще е отворена за добрите идеи, за полезните практики, за оригиналните предложения, свързани с усъвършенстването на административното обслужване.

Back to top button