В Луковит се освобождават от наем обектите общинска собственост

В Луковит се освобождават от наем обектите общинска собственост, които са затворени във връзка с въведените мерки за борба срещу разпространението на COVID-19 за периода на тяхното действие. Това е една от мерките, които са гласували общинските съветници в Луковит, съобщават от общинската администрация.

Във връзка с въведените по време на извънредното положение мерки за борба с COVID-19, на последното си заседание Общинският съвет е взел решение за компенсиране на неблагоприятния ефект върху жители на общината и търговци, чиито доходи се формират от дейност, имаща пряка или косвена връзка с общинската собственост и местни налози.

Според решението, срокът за ползване на 5 процента отстъпка при заплащане на пълния размер на такса битови отпадъци се удължава до 30 юни 2020 г.

Удължава се и срокът за заплащане на дължимите месечни наеми за месеците март, април и май за общински обекти с два месеца от датата на възникване на задължението.
За срока на извънредното положение в страната няма да бъдат дължими такси за детски градини и детска ясла в община Луковит, допълват от администрацията.

От там напомнят на гражданите, че до 30 юни е удължен срокът за ползване на 5 процента отстъпка при заплащане на данъка върху недвижимите имоти и на данъка върху превозните средства.

Автор:
Даниела Балабанова
Източник:
БТА

Свързани статии

Back to top button