В Ловеч въвеждат специален режим за кооперативния пазар  в сряда

Със заповед на кмета на Община Ловеч от 4 ноември, сряда, се въвежда специален режим за провеждане на кооперативния пазар. Заповедта е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, т. III от Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и т. 11 и т.12 от Заповед № РД-01-186/27.10.2020 г. на Директора на РЗИ –Ловеч.

Ето и самата заповед:

  1. Считано от 4 ноември 2020 г. пазарният ден (сряда) се организира само за местни производители и само в рамките на Фермерския пазар на територията на кооперативния пазар в гр. Ловеч за времето от 7.00 ч. до 15.00 часа.
  2. Въвеждам следната организация при провеждане на пазарния ден (сряда) на Фермерския пазар:

2.1.Въвежда се задължителна дистанция от 1,5 м. между маси, сергии, павилиони и щандове;

2.2.Въвежда се еднопосочно движение, което се сигнализира с указателни табели и стрелки;

2.3.Входът и изходът се обозначават с табели, като на входа се поставят указания за спазване на дистанция и указания за носене на предпазна маска от всички посетители на пазара;

2.4.Всички продавачи да използват лични предпазни средства – маски и ръкавици. За предлаганите плодове и зеленчуци продавачите да осигурят найлонови пликове, торбички или ръкавици, с оглед намаляване риска от замърсяване на продукцията; продавачите да информират клиентите, че продуктите преди да бъдат използвани трябва да бъдат добре измити;

2.5.Служители на отдел „Контрол и сигурност“, подпомагани от служители на дирекция „Местни приходи“ да осигурят контролиран достъп на клиенти в пазарния ден и да следят за спазване на противоепидемичните мерки.

Копие от заповедта да се връчи на началник на отдел КС и директор на дирекция МП, за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Община Ловеч разчита на отговорното поведение на гражданите и търговците, още повече че тези правила вече са прилагани през тази пролет. Приканват се всички да спазват указанията на служителите от вход до изход на охраняваната зона.

 

Източник:
Община Ловеч, пресцентър

Свързани статии

Back to top button