В Троян започва ремонт на една от основните улици в града.

В Троян започва ремонт на една от основните улици в града. Общината е подписала договор за реконструкция на улица „Г.С. Раковски“ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, откъдето осигуряват 950 хиляди лева, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова.

Община Троян подписа договор за реконструкция на ул. „Г.С. Раковски“ в Троян на стойност 950 хиляди лева

На 10.12.2021 г., в последните дни на служебното правителство, между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Троян бе подписано споразумение, с което на Общината се предоставят 950 хиляди лева за изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на участък от улица „Георги Сава Раковски“, в гр. Троян.

До подписване на споразумението се стигна след като Общината аргументирано мотивира значимостта на участъка от 640 метра, от кръстовището с ул. “Захари Стоянов“ до Т-образното кръстовище с ул. „Димитър Икономов – Димитриката“.

Целта на проекта е да създаде по-благоприятна комуникационно-транспортна обстановка в гр. Троян. Улица „Г. С. Раковски“ в гр. Троян е част от второстепенната улична мрежа, но е изключително важна за града, тъй като обслужва, както живеещите в района, така и намиращите в непосредствена близост институции.

На напречна ул. „Тодор Петков“ са разположени детска градина „Синчец“ и детска ясла №1. Детската градина се посещава от 135 деца на възраст от 3 до 6 г., а в детската ясла се полагат грижи за  65 деца на възраст до 3 г., а на напречна ул. „Христо Цонковски“ се намира входа на поделение 24430 – Троян. В непосредствена близост до предвидения за реконструкция участък от ул. „Г. С. Раковски“ е и сградата на Районно управление „Полиция“.

Достъпът до всички тези институциите в по-голямата си част се осъществява по ул. „Г. С. Раковски“, която е изключително натоварена в часовете за начало и край на работния ден.

ул. „Г. С. Раковски“

Техническият инвестиционен проект предвижда: преасфалтиране на участъка от 640 метра, който е в лошо експлоатационно състояние; изграждане на 99 бр. паркоместа, разпределени в 6 зони; подмяна и полагане на нови бордюри; изграждане на нови и реконструкция на тротоари и зелени площи, като крайният срок за изпълнение на дейностите е 01.11.2023 г.

Община Троян ще осигури за своя сметка средства за упражняване на авторски и строителен надзор, както и за разходи, свързани със съгласуване на наличния технически проект и за въвеждане на строежа в експлоатация.

Въпреки, че Община Троян ежегодно заделя значителни суми от бюджета си за поддържане и обновяване на 53 километровата уличната мрежа в града, средствата няма как да бъдат достатъчни за реконструирането на всички обекти, затова ще продължи търсенето различни външни източници за финансиране на важни за общината инфраструктурни обекти.

Back to top button