В Троян започват подготовка на проекти за саниране

13 етажни собствености заявиха желание за участие да кандидатстват за саниране на техните жилища, стана ясно след проведената от общинска администрация, информационна среща с граждани на Троян, на която беше представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Срещата се състоя на 4 януари 2023 г. (сряда) от 17,30 часа в салона на Общинска администрация – Троян.

Back to top button