Ваксинация срещу Нюкясълска болест при птиците в Априлци

Уважаеми съграждани, във връзка с  Заповед № РД 11-396 от 07.02.2020г. на изпълнителния директор на БАБХ е необходимо да се създаде организация по изпълнение на мерките предвидени в Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите (ППНКЛБЖЗ) – в частта ваксинация срещу Нюкясълска болест при птиците.

Съгласно програмата индустриалните ферми имат ангажимента да осигурят ваксини и за птици в обекти тип „заден двор“ в 10-километрови зони около тях. За целта е необходимо да бъде извършена инвентаризация на наличния на територията на общината брой птици и да се създаде регистър на собствениците им.

За да получите безплатни ваксини за отглежданите от вас птици, е необходимо  в срок до 27.03.2020 г., да се запишете в списъците предоставени от общината в сградите на:
1. Община Априлци – Общинския център за информация и услуги на гражданите;
2. Кметските наместничества по населени места;
3. Читалищата в кв. Видима, кв. Зла река и кв. Острец.

Свързани статии

Back to top button