Възстановяват от 15 юни всички автобусни линии в община Ловеч

Възстановяват се от понеделник, 15 юни, всички автобусни линии по общинската, областната и републиканската транспортна схема, в съответствие с подписаните договори между автобусните превозвачи  и Община Ловеч, така, както са преди кризата с коронавируса. Това става ясно от Заповед № З-852/ 09.06.2020 г. на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Ето и цялата заповед:

1. Да се прекрати действието на всички мои заповеди, във връзка с обслужването на автобусните превози по общинската, областната и републиканската транспортни схеми, издадени на основание обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка.

  2. Считано от 15.06.2020 г. се възстановяват всички автобусни линии по общинската, областната и републиканската транспортни схеми, в съответствие с подписаните договори между автобусните превозвачи  и Община Ловеч.

Копие от заповедта да се връчи на: Кметове на кметства, кметски наместници, на превозвачи на обществен транспорт на пътници, за сведение и изпълнение, на Цветан Георгиев – Зам.-кмет на Община Ловеч за контрол.

Тук може да видите Заповед за разписанията

Свързани статии

Back to top button