Възстановяват пазарите и тържищата в община Луковит

Със заповед на кмета Иван Грънчаров в община Луковит се възстановяват традиционните пазари и тържища на промишлени стоки, земеделска продукция и животни.

Със заповедта се въвеждат и допълнителни противоепидемични мерки.

Търговците в пазарите трябва да спазват 2 метра отстояние от съседна маса. Продавачите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице, както и да се спазва дистанция най-малко 1,5 метра, както и да се създаде организация за еднопосочно движение. На всеки щанд трябва да има дезинфектант за ръце, а на видно място да се поставят информационни табели, указващи задължителните мерки.

Ще се прави и учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, минимум четири пъти на ден по предварително изготвен график.

Back to top button