Възстановяват от септември част от курсове по автобусните линии

С решения на Общински съвет – Плевен, се възстановяват част от курсовете по автобусни линии от общинската транспортна схема в община Плевен, редуцирани през март тази година във връзка с въведените противоепидемични мерки в страната и с цел намаляване на вредните икономически ефекти от кризата. Да бъдат възстановени курсове по линиите Плевен – Славяново, Плевен – Върбица, Плевен – Буковлък и Плевен – Гривица, реши на заседанието си в четвъртък местният парламент.

Първото решение на Общинския съвет е за възстановяване на курс по автобусната линия Плевен – Славяново. От 1 септември, с цел удобство на пътуващите по линията, се подновява изпълнението на курса в 07,30 ч. До окончателното прекратяване действието на мартенското решение, по автобусната линия Плевен – Славяново, няма да се изпълнява курса в 08,30 ч. от гр. Плевен.

Второто решение е за курсове от общинска транспортна схема по автобусните линии Плевен – Върбица и Плевен – Буковлък. По линията Плевен – Върбица се възстановява курса с час на тръгване от Плевен 12,30 ч. и час на тръгване от Върбица 13,00 ч. По линията Плевен – Буковлък се възстановява курса с час на тръгване от Плевен 17,30 ч. и час на тръгване от Буковлък 17,45 ч. Решението влиза в сила от 15 септември 2020 г.

Третото решение на съветниците касае възстановяване на курсове по автобусната линия Плевен – Гривица. От 15 септември по линията се подновяват курсовете с час на тръгване от Плевен в 11,30 ч. и 20,00 ч. и час на тръгване от Гривица в 12,00 ч. и 20,30 ч.

Източник:
ОбС - Плевен

Pleven.bg

Pleven.bg - Актуални новини от Община Плевен

Свързани статии

Back to top button