Виктор Стойчев откри форум за образователни иновации в Троян

Форум за образователни иновации и съвременни методи на преподаване откри вчера в Троян областният управител Виктор Стойчев. Събитието е инициирано от община Троян и е посветено на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Това е община, която полага значителни усилия и отчита добри резултати в създаването и прилагането на добри практики и иновации в образователния процес и резултатите не закъсняват, изтъкна Стойчев, приветствайки двигателите на образованието в Троян. Той посочи, че това се вижда и по постиженията на учениците, и по възрожденския дух, който цари в учебните заведения в общината. „Може да бъдете сигурни – увери областният управител, – че държавата, и в частност областна администрация – Ловеч, ще подкрепя вашите усилия да направите образователния процес съответен на съвременните изисквания, които водят до голяма гъвкавост на преподаването и усвояването на учебния материал в различните форми на обучение.“

Във форума участваха шест училища, две детски градини и Центърът за подкрепа на личностното развитие, които представиха своите иновативни проекти. Очертани бяха съвременни методи на преподаване в училищата и детските градини и резултатите от образователните иновации и бяха споделени добри практики, предопределящи тенденциите за развитие на образователните институции в общината.

Форумът е част от заложените дейности в плана за изпълнение на стратегическата рамка за развитие на образованието в община Троян (2021-2024 г.).

Back to top button